پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۲۴ بهمن

nor4-300x160.jpg

در ابتدای این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری اشاره ای به سالروز تولد دو هنرمند، داریوش اقبالی و زنده یاد محمدعلی فردین خواهیم نمود و به صدای مرحوم فردین گوش خواهیم سپرد و با شما از رفتار حکومت جهل و جور و فساد با هنرمندان و معترضین به حجاب اجباری به سخن خواهیم پرداخت و در این میان به دیدن ویدیو کلیپی ازاظهارات امیر جعفری بازیگر و هنرمند سینمای ایران خواهیم نشست. در ادامه به دیدن ویدیو کلیپی از سخنان آقای محمود صادقی نماینده مجلس در باب اقتصاد فقاهتی یا مقاومتی می نشینیم و توضیحاتی تقدیم حضورتان خواهیم نمود. در بخش دوم برنامه همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان عزیز برنامه جناب آقای کورش رادمنش یکی از سخنگویان ائتلاف اپوزیسیون خواهیم نشست و با ایشان از نقش ائتلاف اپوزیسیون در رهبری اعتراضات مردمی به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید .منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

A Window to the Fatherland – Tuesday 13 February 2018

In tonight’s edition of A Window to the Fatherland on IraneFarda TV:

Wishing happy birthday to the popular Iranian singer Dariush Eghbali and paying tribute to the memory of the late actor Mohammad Ali Fardin on the anniversary of his birthday, as Iran’s artistic community continues to defy the repressive “cultural values” of the tyrannical Islamic republic regime, ranging from forced hijab for women actors and the ban on anti-regime singers to perform.

Later we will watch a video clip in which the Majles deputy Mahmood Sadeghi ridicules the notion of “Sharia-based economics” in a country where religious establishment itself is the most corrupt business entity.

At the end of tonight’s program we will speak to Koroush Radmanesh, a spokesperson for the Iranian opposition alliance, who would share his views with us on he latest political developments in Iran.

Stay with us for this edition of A Window to the Fatherland and share it with your friends and relatives.

We look forward to hearing your views and comments about the issues covered in tonight’s program.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/36624

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/mGM6mMrzhU8

لینک دانلود:

https://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/255500784

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/wqzj2paxcyi7

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/qvxxobzt9lha

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1618FzwRiOBVXzqpYLjjVTHNvCIS97OgE/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۲۳ بهمن

nor4-300x160.jpg
در این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان عزیز برنامه جناب آقای دکتر منوچهر فرحبخش خواهیم نشست و در ارتباط با مسائل اقتصادی و سیاسی به تبادل نظر خواهیم پرداخت و نظر ایشان را جویا خواهیم شد. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را بادوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

A Window to the Fatherland – Monday 12 February 2018

In tonight’s edition of A Window to the Fatherland on IraneFarda TV our special guest Dr. Manouchehr Farahbakhsh will share his expert views with us on the economic and political problems that Iran is facing and what solutions there might be for them.

Stay with us for this edition of A Window to the Fatherland and share it with your friends and relatives.

We look forward to hearing your views and comments about the issues covered in tonight’s program.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/36595

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/EriVo8T6uhA

لینک دانلود:

https://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/255304010

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/mvlh5pdftjkj

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/13nj6rxkbipg

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1i2pNFrTy80a6AWk2HKLmqdAc6MOsfrQH/view

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۲۰ بهمن

nor4-300x160.jpg

دراین شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان عزیز برنامه جناب آقای ستار هنرمند خوش صدای ایران زمین خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با مسائل سیاسی و اجتماعی روز به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

A Window to the Fatherland – Friday 9 February 2018

In tonight’s program of A Window to the Fatherland on IraneFarda TV we will talk to the Iranian popular and famous singer Mr Sattar about a wide range of cultural and political issues of our country.

Stay with us for this edition of A Window to the Fatherland and share it with your friends and relatives.

We look forward to hearing your views and comments about the issues covered in tonight’s program.
لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/36533

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Aqy83Ya0dOA

لینک دانلود:

https://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/254971920

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ayswesstacr7

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/0oeuv6fg4dv7

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1PFFcFql8oUKkBsrd0aKbItkiOCkRdqEn/view?usp=sharing


Attachments area
Preview YouTube video پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۲۰ بهمن

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۱۹ بهمن

nor4-300x160.jpg

دراین شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری طبق روال هر هفته همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان عزیز برنامه جناب آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با راهکارهای عبور از جمهوری جهل و جور و رسیدن به دموکراسی و دیگر مسائل مهم داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید وبرنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

A Window to the Fatherland – Thursday 8 February 2018

In tonight’s edition of A Window to the Fatherland, as with every Thursday we will speak to our special guest and commentator Dr. Mr Mohsen Sazegara who will share with us his expert views on how the Iranians could bypass the regime of ignorance and repression at home and build a free and democratic Iran.

We will also review the latest news and developments of the Middle East region.

Stay with us for this edition of A Window to the Fatherland and share it with your friends and relatives.

We look forward to hearing your views and comments about the issues covered in tonight’s program.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/36508

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/DKTYAiyNAbQ

لینک دانلود:

https://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/254795477

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/38lb9eozbowi

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/eovibhnlwexg

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1Szzlu0EKrI5FEBMinopXUfNmefK65mVX/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۱۸ بهمن

nor4-300x160.jpg

درابتدای این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان عزیز برنامه جناب آقای دکتر محمد حسین صدیق یزدچی استاد فلسفه و محقق خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با انقلاب ۵۷ و دیگر مسائل به تبادل نظر خواهیم پرداخت و نظر ایشان را جویا خواهیم شد. در بخش دوم برنامه به دیدن ویدیویی ازآیت الله سید مهدی امام جمارانی می نشینیم و توضیحاتی تقدیم حضورتان خواهیم کرد. سپس به گفتگو با دومین میهمان گرامی برنامه امروز جناب آقای محسن خاتمی خواهیم پرداخت و نظر ایشان را درارتباط با قیام ۵۷ جویا خواهیم شد و با ایشان به سخن خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید. منتظرشنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

A Window to the Fatherland – Wednesday 7 February 2018

We beging tonight’s program of A Window to the Fatherland with speaking with our special guest the philosopher Dr. Mohammad Hossein Sadigh Yazdchi who would share with us his expert views about the roost of the 1979 Islamic revolution.

In the second part of the program we will watch a video clip in which ayatollah Seyed Mahdi Imam Jamarani talks about the role of Shia clerics in Iran’s social changes.

At the end of the program our special guest Mohsen Khatami will update us about the latest news and developments of Iranian affairs, with a focus on the 1979 revolution.

Stay with us for this edition of A Window to the Fatherland and share it with your friends and relatives.

We look forward to hearing your views and comments about the issues covered in tonight’s program.
لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/36483

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/5G0HaD4T-JE

لینک دانلود:

https://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/254615610

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/rthyx7ppbfa7

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/sdmr99qunvgf

گوگل درایو:https://drive.google.com/file/d/1ZysIrdNvFmWRJpo4ks6b5PW6ZFPDWB2z/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۷ بهمن

nor4-300x160.jpg

در ابتدای این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری به بررسی و تحلیل اختلاف بوجود آمده در بین علما بر سرمجتهد بودن ویا نبودن علی خامنه ای بعنوان ولی فقیه خواهیم پرداخت و با شما به تفصیل سخن می گوییم، در این میان به دیدن ویدیو سخنان حجت الاسلام سیدحسین شیرازی خواهیم نشست. در بخش دوم برنامه نگاهی به آتش سوزی در ساختمان وزارت نیرو خواهیم داشت وتوضیحاتی تقدیم حضورتان می نماییم. سپس به دیدن چند ویدیو از تظاهرات مردم در شهرهای مختلف ایران می نشینیم و از اعتصاب کارگران و کارمندان در مشاغل مختلف شما را باخبر خواهیم ساخت. در انتها به دیدن ویدیو سخنان خانم نسرین ستوده وکیل و حقوقدان در حمایت ازمبارزه بانوان دلیر و شجاع ایران زمین با حجاب اجباری خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


A Window to the Fatherland – Tuesday 6 February 2018

In tonight’s edition of A Window to the Fatherland on IraneFarda TV:

Debate continues among Iran’s clerical establishment on whether Ali Khamenei is qualified to occupy the position of the Supreme Leader. We will watch a video clip in which cleric Seyed Hossein Shirazi questions the role of the Valiyeh Faghih, which is a religious name for an absolute dictator.

In the second part of the program we will report on the fire incident at the Ministry of Power building, followed by several new video footages of anti-governemnt protests in various Iranian cities during the last couple of days.

At the end of the program we will listen to a speech by the human rights activist lawyer Nasrin Sotoudeh when she bravely speaks about the struggle of the Iranian women for freedom and against the compulsory hijab.

Stay with us for this edition of A Window to the Fatherland and share it with your friends and relatives.

We look forward to hearing your views and comments about the issues covered in tonight’s program.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/36462

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/aLzWGS5yNxI

لینک دانلود:

https://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/254533642

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/gh3xpvmaqmw4

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/xtjiocasfzcr

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1GZpmUTkWpR98xFQa4TzZW_PwxIJofYOG/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۱۶ بهمن

nor4-300x160.jpg

درابتدای این شماره از برنامه پنجره ای روبه خانه پدری نگاهی به تنش دراویش گنابادی با ماموران امنیتی در پی محاصره منزل قطب دراویش گنابادی دکتر نورعلی تابنده خواهیم افکند وهمراه با شما خوبان به دیدن ویدیویی از سخنان دکتر نورعلی تابنده خواهیم نشست. در پی آن اشاره ای به سخنان رئیس دادگستری خراسان و حمایت وی ازحکم قطع دست دزد خواهیم نمود وهمچنین از رفتار ظالمانه زندانبانان و شکنجه گران و ایجاد رعب و وحشت در بین زندانیان شما را آگاه خواهیم ساخت. درادامه از خبر صدور کیفرخواست برای دستگیر شدگان اعتراضات اخیر توسط دادستانی شما را باخبر خواهیم کرد. سپس به بررسی اظهارات سردار سلامی جانشین فرماندهی سپاه پاسداران خواهیم پرداخت و توضیحاتی در این باب تقدیم حضورتان خواهیم نمود. درانتها طبق روال هرروز شما را در جریان آخرین رویدادها و تحولات جاری منطقه و جهان قرار خواهیم داد. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

A Window to the Fatherland – Monday 5 February 2018

In tonight’s edition of A Window to the Fatherland on IraneFarda TV:

Security forces raid the home of Dr Nourali Tabandeh, the leader of Iranian Gonabadi Derwishes. We will watch a video clip of one of his speeches.

The public prosecutor in the province of Khorasan says his office does not know any other punishment for thieves, except chopping their hands off.

The prison officers and torturers in Iran’s notorious prisons have launched a new wave of terrorising the inmates in a show of forces to deter opposition to the barbaric regime.

Revolutionary Guard commander Sardar Salami threatens US and its allies with missile attacks and claims that Iran’s strategic influence in the region goes beyond its borders and into the Iraqi and Syrian lands.

And at the end of the program we will have an update of news of the Middle East.

Stay with us for this edition of A Window to the Fatherland and share it with your friends and relatives.

We look forward to hearing your views and comments about the issues covered in tonight’s program.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/36437

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/v-Zi2R_RtHI

لینک دانلود:

https://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/254359119

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ch7aqdltrmxv

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/oor31melfo62

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/17GZcTOW8ViU3_klV228l3kNzxEJNsgDi/view?usp=sharing

nor4-300x160.jpg

درابتدای این شماره ازبرنامه پنجره ای روبه خانه پدری و درسالروز ورود آیت الله خمینی، به تماشای چند ویدیو از لحظه ورود وی به وطن وسخنرانی او دربهشت زهرا وهمچنین ویدیو سخنان زنده یاد دکترشاپور بختیارخواهیم نشست و به تفصیل با شما در این باره به سخن خواهیم پرداخت. دربخش دوم ازدادخواهی منصوره بهکیش درارتباط با اعدام شش عضو خانواده اش و نیزمحکومیت خود وی به حبس و تبرئه سعید طوسی توسط قوه قضائیه حکومت ظلم و جور خواهیم گفت. در ادامه بعد از اشاره به حکم مصادره منازل هموطنان بهایی به سخنان یکی از نمایندگان مجلس در ارتباط با چگونگی کمک به زلزله زدگان خواهیم پرداخت. در پی آن شما را به دیدن ویدیویی از سخنان سیدعلی خمینی و نیزمستندی درباره وضعیت نابسامان بیکاری فارغ التحصیلان جویای کاردعوت می کنیم. در انتها طبق روال هر روز شما را در جریان مهمترین اخبار و رویدادهای منطقه قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان وآشنایان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

A Window to the Fatherland – Friday 2 February 2018

In tonight’s program of A Window to the Fatherland:

On the anniversary of the arrival of ayatollah Khomeini in Iran we will watch a video of his speech at the Beheshte Zahra cemetery and another video in which the late Shapour Bakhtiar warns about the looming religious dictatorship with Khomeini’s return from exile to Iran.

In the second part of the program we will look at the tragic case of Mansoureh Behkish whose six close relatives have been executed by the regime and now herself has been sent to prison after asking for justice for her children, and all at the same time as the criminal paedophile Saeed Tousi is acquitted for his close relationship with Khamenei’s household.

The regime has now ordered the confiscation of all the houses owned Iranian Bahais;

We will listen to the speech of a Majles deputy about the tragic state in which the survivors of the recent earthquakes live in;

A look at the state of Iran’s army of unemployed, while Seyed Ali Khomeini talks about the problems of the Iranian youths.

And at the end of the program we will update you on the latest news of Iran and the Middle East region.

Stay with us for this edition of A Window to the Fatherland and share it with your friends and relatives.

We look forward to hearing your views and comments about the issues covered in tonight’s program.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/36351

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/8HMXnfA_irc

لینک دانلود:

https://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/253997126

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/h6b2kqht83eb

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/2f3g4hkt81sg

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1wlZPyFWwkJZ7qFtvGcbU6_64G58OCVFH/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه ۱۳ بهمن

امشب در تفسيرخبر/ ايران فردا/٩.٣٠ تهران : سپاه پاسداران و فساد اقتصادي در جمهوري فقيه
آنسوتر علي اكبر ولايتي مشاور آيت الله خامنه اي جوانان را به خاطر دوست داشتن وطنشان ،ايران،جاهل خواند.
و خبرهاي ديگر
ميهمانان :آقايان عليرضا نوري زاده و حسن شريعتمداري
با اميد به فردائي بهتر

Behind the Headlines – Friday 2 February 2018

In tonight’s edition of Behind the Headlines on IraneFarda TV:

The link between corruption in the Islamic regime and the Revolutionary Guard’s business empire;

Ali Akbar Velayati, Khamenei’s right hand advisor, calls the Iranian youth who have risen against the regime’s dictatorship “a bunch of thugs”.

Our guests tonight to discuss these issues are Mr Alireza Nourizadeh and Mr Hassan Shariatmadari.

With the hope of a better tomorrow for all.


website:
http://iranefardalive.com/Archive/36371

youtube:
https://youtu.be/DbXvvnaTpbU

telegram:
http://telegram.me/iranefardatv

archive:
http://iranefardalive.com/archive/tafsire-khabar/

Download
https://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/254035114

soundcloud1:
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/z6cqnon0g3yy

soundcloud2:
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/lrgb85uo6ll1

google drive:
https://drive.google.com/file/d/1TfOIHlwaVthMGFZIBW0cmaqUbGERbd2A/view


پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۱۲ بهمن

nor4-300x160.jpg
در این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان عزیز برنامه جناب آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و با ایشان در ارتباط با نامه مهدی کروبی به رهبری و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم .

A Window to the Fatherland – Thursday 1 February 2018

In tonight’s edition of A Window to the Fatherland, as with every other Thursday, we will speak to our special guest Mr Dr Mohsen Sazegara, who will update us on the latest news of Iran and the Middle east region, with a focus on the recent open letter of cleric Mehdi Karoubi to Khamenei.

Stay with us for this edition of A Window to the Fatherland and share it with your friends and relatives.

We look forward to hearing your views and comments about the issues covered in tonight’s program.
لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/36311

لینک یوتوب:

https://youtu.be/OB0a2R-np2w

لینک دانلود:

https://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/253786029

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/84npgk5xzjlf

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/pe4xanzum0v5

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1HvcaO_7DVti59wa25xs4rVOGrnkeJPpE/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۱۱ بهمن

nor4-300x160.jpg

در ابتدای این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری همراه با شما خوبان به دیدن فیلم اعتراضات دیروز مردم جان بر لب در شهرهای بندرعباس و نجف آباد و شیراز و دیگر شهرهای ایران خواهیم نشست .در پی آن به بررسی نامه مهدی کروبی به علی خامنه ای خواهیم پرداخت و توضیحاتی تقدیم حضورتان می نماییم. در ادامه به دیدن چند ویدیو از اعتراض مردم خوزستان و نماینده خوزستان در مجلس می پردازیم. در بخش دوم برنامه نگاهی به نشست داووس خواهیم افکند و در انتها شما را ازرویدادهای مهم وتحولات جاری منطقه مطلع خواهیم ساخت. با ما باشید وبرنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید. منتظرشنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


A Window to the Fatherland – Wednesday 31 January 2018

In tonight’s edition of A Window to the Fatherland on IraneFarda TV:

Street anti-regime demonstrations flare up again in the Iranian cities of Bandar Abbas, Najafabad and Shiraz, as well as many other smaller towns;

Cleric Mehdi Karoubi writes an open letter to Khamenei and reminds him of his gross guilts and responsibilities of causing all the ills of the nation and tells him to fundamentally change course before facing his downfall;

We will later watch a vide clip of the protest demonstrations of people in the province of Khuzestan and what their MP says about them in the Majles;

In the second part of the program we will report on this year’s World Economic Forum in Davos, and at the end of the program we will have a round up of the latest news of the Middle East.

Stay with us for this edition of A Window to the Fatherland and share it with your friends and relatives.

We look forward to hearing your views and comments about the issues covered in tonight’s program.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/36288

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/x6fFRSQCm9I

لینک دانلود:

https://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/253562137

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/l6vex4p6eliy

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/fgwtcar2pd2m

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1h9945WzPGj1WK9O8wIKgxa7OYrQfxnqe/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۰ بهمن

nor4-300x160.jpg

در ابتدای این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری شما را در جریان چندین رویداد و خبر داخلی قرار خواهیم داد و همچنین به دیدن چند ویدیو و فیلم در همین ارتباط خواهیم نشست. سپس به بررسی نامه دوم احمدی نژاد به خامنه ای خواهیم پرداخت. در پی آن از خبر غرق شدن ناو دماوند در دریای خزر شما را آگاه خواهیم ساخت و توضیحاتی تقدیم حضورتان خواهیم نمود. و در انتها از تحولات و رویداد های مهم در منطقه و جهان خواهیم گفت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

A Window to the Fatherland – Tuesday 30 January 2018

In tonight’s edition of A Window to the Fatherland on Irane Farda TV:

First, we will look at a number of news and developments of Iran through watching their relevant video clips and footage.

Later we will discuss the reasons for Ahmadinejad’s latest open letter to Khamenei, followed by a report on the tragic sinking of Iran’s Damavand frigate in the Caspian Sea.

And at the end, we will have an update of the latest news and current affairs of the Middle East region.

Stay with us for this edition of A Window to the Fatherland and share it with your friends and relatives.

We look forward to hearing your views and comments about the issues covered in tonight’s program.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/36263

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/https://youtu.be/hfYSx4zUBnc

لینک دانلود:

https://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/253367058

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/dmdxpjdgwdvk

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/2b5ooq1warov

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1G6dU7yA2Mk2-U5r7THikAnUbrRjMM9PX/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۹ بهمن

nor4-300x160.jpg

دراین شماره ازبرنامه پنجره ای روبه خانه پدری اشاره ای خواهیم داشت به تبرئه سعید طوسی توسط قوه قضاییه فاسد جمهوری ظلم و جور و به تفصیل از فسادوتبهکاری سران رژیم با شما به سخن خواهیم نشست. سپس شما را از خبرمحکومیت کارن وفاداری و آفرین نیساری دوشهروند زرتشتی به حبس و مصادره اموال با خبر خواهیم نمود.در بخش دوم برنامه نگاهی به وعده وعیدهای حسن روحانی به مردم خواهیم داشت و در این میان به دیدن دو ویدیو ازمصاحبه رئیس جمهور می نشینیم و با شما در این باره به صحبت خواهیم پرداخت. همچنین شما را از آخرین وضعیت دختر خیابان انقلاب آگاه خواهیم ساخت. در انتها به منطقه خواهیم رفت و شما را در جریان آخرین رویدادها وتحولات جاری قرار خواهیم داد. با ما باشید وبرنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خودبه اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

A Window to the Fatherland – Monday 29 January 2018

In tonight’s edition of A Window to the Fatherland on IraneFarda TV:

Iran’s corrupt judiciary acquits the guilty and disgraced paedophile Saeed Tousi, the favourite religious reciter of Khamenei’s household, indicating the depth of the regime’s decadence;

The Zoroastrian art gallery owners Karen Vafadari and his wife Afarin Nisari are unjustly sentenced to long term prisons by the mullahs regime, in an act of complete travesty of justice;

In the second part of the program:

A look at the unfulfilled and empty promises of Hassan Rouhani by watching two video clips of his recent speeches;

Who is the Inqlab (Revolution) Street Girl of Iran and what has happened to her since her heroic act of taking off her obligatory hejab in public, and waving on a stick like a flag of freedom;

And at the end of tonight’s program we will update you on the latest news of the Middle East region.

Stay with us for this edition of A Window to the Fatherland and share it with your friends and relatives.

We look forward to hearing your views and comments about the issues covered in tonight’s program.


website:
http://iranefardalive.com/Archive/36248

youtube:
https://youtu.be/hyd0tUNYfec

telegram:
http://telegram.me/iranefardatv

archive:
http://iranefardalive.com/archive/panjareh-ro-be-khane-pedari/

Download
https://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/253286642

soundcloud1:
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/nohcjnopiwqp

soundcloud2:
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/qsuyg6jvaeao

google drive:
https://drive.google.com/file/d/1MDicOZqlwULHk1GgH_tEZ8xonTdfi-lk/view

embed:

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۶ بهمن

nor4-300x160.jpg

دراین شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری در شهر فرشتگان همراه با شما خوبان به گفتگو با جناب آقای علیرضا میبدی عزیز خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با رویدادهای مهم تاریخی و اجتماعی به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری رابا دوستان وآشنایان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.
A Window to the Fatherland – Friday 26 January 2018

In this edition of A Window to the Fatherland program broadcast from the city of Los Aneles we will talk to our dear guest Mr Alireza Meybodi about the crossroads in the long history of Iran.

Stay with us for this edition of A Window to the Fatherland and share it with your friends and relatives.

We look forward to hearing your views and comments about the issues covered in tonight’s program.


website:
http://iranefardalive.com/Archive/36195

youtube:
https://youtu.be/ghs6Ire6WOs

telegram:
http://telegram.me/iranefardatv

archive:
http://iranefardalive.com/archive/panjareh-ro-be-khane-pedari/

Download
https://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/252959989

soundcloud1:
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/dzoakjrofyqa

soundcloud2:
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/6dp24e7zdqcl

google drive:
https://drive.google.com/file/d/11LjKgqQSZghTJieR0cr_3g0DF7d6kVzK/view

embed:

پنجره ای رو به خانه پدری پنج شنبه ۵ بهمن

nor4-300x160.jpg

دراین شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری ازشهر فرشتگان همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان عزیز برنامه جناب اقای مسعود اسداللهی کارگردان و بازیگر تئاتر و سینما خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با سینما و هنر و هنرمندان به تبادل نظر خواهیم پرداخت و نظر ایشان را جویا خواهیم شد. باما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان وآ شنایان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون موضوعات این برنامه هستیم.

A Window to the Fatherland – Thursday 25 January 2018

In tonight’s edition of A Window to the Fatherland, broadcast from the City of Los Angeles, we will be talking to the theatre director and actor Massoud Assadulahi who would share with us his views about the current world of Iranian cinema and theatre.

Stay with us for this edition of A Window to the Fatherland and share it with your friends and relatives.

We look forward to hearing your views and comments about the issues covered in tonight’s program.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/36145

لینک یوتوب:

https://youtu.be/bFTPynXblCE

لینک دانلود:

https://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/252651396

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/henwpnvfiqng

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/abumckii5k97

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1M4niTRgyYIroApVLgeOcmXiffFFmLyVr/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۴ بهمن

nor4-300x160.jpg

دراین شماره ازبرنامه پنجره ای رو به خانه پدری در شهر فرشتگان همراه با شما خوبان به گفتگو با جناب آقای ناصرشاهین پرعزیز خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با رویدادهای مهم تاریخی و اجتماعی به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری رابا دوستان وآشنایان خود به اشتراک بگذارید. منتظرشنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

A Window to the Fatherland – Wednesday 24 January 2018

In this edition of A Window to the Fatherland program broadcast from the city of Los Aneles we will talk to our dear guest Mr Nasser Shahinpar about the crossroads in the long history of Iran.

Stay with us for this edition of A Window to the Fatherland and share it with your friends and relatives.

We look forward to hearing your views and comments about the issues covered in tonight’s program.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/36121

لینک یوتوب:

https://youtu.be/fN4WRONwz6o

لینک دانلود:

https://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/252459339

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/bjkdqw1evpjm

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/1i2bqrn7hjed

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1qtg31eOgRaAVzPJGpiimL1O0KfNbliwR/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۳ بهمن

nor4-300x160.jpg

در این شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان عزیز برنامه جناب آقای دکتر حسین بر خواهیم پرداخت و با ایشان درارتباط با اعتراضات مردم ستم دیده ودیگر رویداد های مهم داخلی ومنطقه ای به تبادل نظرخواهیم نشست و نظرایشان راجویا خواهیم شد.با ما باشید وبرنامه پنجره ای روبه خانه پدری رابا دوستان وآشنایان خود به اشتراک بگذارید.منتظرشنیدن نظرات شما پیرامون موضوعات این برنامه هستیم.

A Window to the Fatherland – Tuesday 23 January 2018

In tonight’s edition of A Window to the Fatherland we will speak to our special guest Mr Dr Hosseinbor who would share with us his expert views on the latest news and developments of Iran and the Middle East.

Stay with us for this edition of A Window to the Fatherland and share it with your friends and relatives.

We look forward to hearing your views and comments about the issues covered in tonight’s program.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/36097

لینک یوتوب:

https://youtu.be/co97-D__Zos

لینک دانلود:

https://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/252285175

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/6bkyay6swrfb

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ycqpsb7v65lu

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/16VK5Bx4b8E5GVVjcxGNeU8vkDgrfTbZu/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۲ بهمن

nor4-300x160.jpg

دراین شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای نوید جمشیدی فرزند آقای ایرج جمشیدی نویسنده و روزنامه نگار خواهیم پرداخت ودرارتباط با نسل جدید فرهنگی کشوربا ایشان به سخن خواهیم نشست.با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.منتظرشنیدن نظرات شما پیرامون موضوعات مطرح شده دراین برنامه هستیم.

A Window to the Fatherland – Monday 22 January 2018

In tonight’s program of A Window to the Fatherland on IraneFarda TV we will talk to Mr Navid Jamshidi, the son of the writer and journalist Mr Iraj Jamshidi, who would share with us his expert views about the aspirations of Iran’s young generation.

Stay with us for this edition of A Window to the Fatherland and share it with your friends and relatives.

We look forward to hearing your views and comments about the issues covered in tonight’s program.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/36063

لینک یوتوب:

https://youtu.be/VwZcnhp8FDg

لینک دانلود:

https://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/251994567

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/qm0s9niov5lw

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/bkifrn8tfaqb

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1e1Y0l3gtua0u4iw5x_2Ig6z6SLGx87y-/view?usp=sharing

embed:

تفسیر خبر جمعه ۲۹ دی

امشب در تفسير خبر / ايران فردا /٩.٣٠تهران : پي آمدهاي جنبش مردمي اخير در ايران
– آيا اعتراضات ضد حكومتي در ايران كاملا فرو كش كرده يا در فرصتي تازه از سر گرفته خواهد شد؟
همچنين مي پردازيم به علت و پي آمدهاي آتش گرفتن نفتكش ايراني سانچي
ميهمانان :
آقايان عليرضا نوري زاده و محمد نوري زاد
با اميد به فردائي بهتر


Behind the Headlines – Friday 19 January 2018

In tonight’s Behind the Headlines program of IraneFarda TV:

A review of the recent upheaval of the Iranian people and what it has achieved and where it would lead to.

Also, the true reasons behind the sinking of Sanchi oil tanker and the tragic deaths of 32 Iranians on board.

Our guests tonight to discuss these topics are Mr Alireza Nourizadeh and Mr Mohammad Nourizad.

With the hope of a better tomorrow for all.


website:
http://iranefardalive.com/Archive/36020

youtube:
https://youtu.be/Jqq_FA_ukiU

telegram:
http://telegram.me/iranefardatv

archive:
http://iranefardalive.com/archive/tafsire-khabar/

Download
https://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/251876639

soundcloud1:
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/rdcjrtnwh8tc

soundcloud2:
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/cl5eskn1xkz8

google drive:
https://drive.google.com/file/d/1adDE2fGfrq_HmvVtpIT7YTSWYqjUQTSs/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۲۹ دی

nor4-300x160.jpg

دراین شماره از برنامه پنجره ای رو به خانه پدری به رویدادها و تحولات داخلی درهفته گذشته وهمچنین به بررسی عملکرد روحانی درمماشات وی با سپاه و رهبری و دروغ پردازی ها وریا کاری های آخوندهای جاعل خواهیم پرداخت و در این رابطه همراه با شما به دیدن چند ویدیو خواهیم نشست. در بخش دوم برنامه نگاهی خواهیم داشت به درخواست خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر درایران برای اعلام اسامی دستگیرشدگان اعتراضات اخیرتوسط حکومت ددمنش جمهوری ظلم و جور، و ویدیو سخنان پدر سارو قهرمانی یکی از معترضین کرد که توسط نیروهای امنیتی به قتل رسید. در ادامه اشاره ای خواهیم نمود به نکات تازه ای از حادثه برخورد کشتی نفت کش سانچی، و از دروغ گویی و فریبکاری رژیم طی سی واندی سال از بدو ورود خمینی تا انتخاب خامنه ای و جنگ با عراق با شما سخن می گوییم و به دیدن بخش دیگری از فیلم جلسه خبرگان برای انتخاب خامنه ای و شامورتی بازی آخوندهای حاضر در جلسه خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید .منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون موضوعات مطرح شده دراین برنامه هستیم.


A Window to the Fatherland – Friday 19 January 2018

In this edition of A Window to the Fatherland:

A review of last week’s news and developments in Iran, with a focus on Rouhani’s capitulating policy towards the Revolutionary Guards and Ali Khamenei, while he is still misleading the Iranian people about the roots of their woes;

The UN special envoy for recording human rights abuses of the Iranian people by their brutal and tyrannical regime, Ms Asma Jahangir, has called for the publication of the names of all those arrested during the recent street protests, as the murder of yet another protestor (Saroo Ghahremani) at the hands of the security forces is announced today;

As the Iranian oil tanker sinks in the south China Sea after catching fire and killing 32 of its crews, we reveal some further information about how the murderous regime in Tehran has been lying about the cause of the tragic accident all along;

And at the end of tonight’s program we will have yet another look at how Khamenei was selected to succeed Khomeini through a conspiracy.

Stay with us for this edition of A Window to the Fatherland and share it with your friends and relatives.

We look forward to hearing your views and comments about the issues covered in tonight’s program.


website:
http://iranefardalive.com/Archive/36000

youtube:
https://youtu.be/Kvt1Ud6SD_s

telegram:
http://telegram.me/iranefardatv

archive:
http://iranefardalive.com/archive/panjareh-ro-be-khane-pedari/

Download
https://vimeopro.com/iranefarda/dont-miss-it/video/251751082

soundcloud1:
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/jub6dje64a7p

soundcloud2:
https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/6gkyrkay8ovi

google drive:
https://drive.google.com/file/d/1-O9QcTGl75FscMfi8eBHhtUV2AWM5hJ5/view?usp=sharing

embed:
advertise at nourizadeh . com