پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 3 آذر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان و در سالروز قتل های زنجیره ای و زنده یادان داریوش و پروانه فروهر به بررسی و تحلیل کنفرانس جی ۲۲، کرونا و تلفات روزافزون آن در جهان، حملات اسرائیل به پایگاه سپاه قدس در سوریه و اظهارات خطیب زاده و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75784

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/biu_fnt8oCQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/482762790

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-231120-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-231120-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1uQIPXo0TifeuKVccIdS8LW6AZEIHgErS/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه 30 آبان

آمریکا و تغییرات در خاورمیانه

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و مرتضی انواری

جمعه ۳۰ آبان | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75708

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/azVQIrQH1hM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/481793213

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-201120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-201120-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 30 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با مهندس حسن شریعتمداری دبیر کل شورای گذار خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75698

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/5mzdMuZSgRQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/481559625

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-201120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-201120-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/10mdiCcOwCpOSbw7k2xek7XxJL5Iy_M2C/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 29 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75659

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/v-qcZkDk4aQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/481079423

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-191120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-191120-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1sD2iDK9CO5dxN7AxqtClYpOW4dKMFnLc/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 28 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر قاسم شعله سعدی خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با رویداد های مهم داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75614

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/sfn4S-mb1bM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/480618076

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-181120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-181120-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1ySFS51nizp1Gr5HMt5vTqL4F-kwh3SHd/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 27 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی سالروز قیام خونین آبان ماه، اظهارات سخنگوی دولت و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75591

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/kzmpGutBuFk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/480469891

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-171120-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-171120-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/18tbyIKTWTcpSxASSL_qt7OuDae4pZwAe/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 26 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی اظهارات احمد زید آبادی، داستان ترور ابومحمد المصری از سران القاعده توسط اسرائیل در تهران و تلفات روز افزون بیماری کرونا و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75541

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/XqAd3aD_gR4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/480010301

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-161120-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-161120-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1t1jicQK7n7pA-lFjgW6kEVvIvihB0RCR/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه 23 آبان

آیا نجات اقتصاد ایران در گرو لغو تحریم هاست؟
میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و حسن منصور

جمعه ۲۳ آبان | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75469

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/O77otYOZ0So

لینک دانلود:

https://vimeo.com/479043420

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-131120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-131120-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 23 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر کاظم کردوانی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75457

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/ntk3GmS18Yg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/479045900

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-131120-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-131120-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1dcz_ERn_KiTrQ5-pT9PpayTFdefW8G_I/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 22 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75417

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/xMwJLOko3i8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/478342411

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-121120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-121120-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1TT-mKYwu1OQCLNG-3jkxGB-yLZsMuqfF/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 21 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر ماشاالله آجودانی خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با رویداد های مهم داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75377

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/4UCTHtbp1gY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/477892815

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-111120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-111120-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1kAgQTJeOPOqj42IyriKpKJByGXrlpwsV/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 20 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، تاثیر پیروزی جو بایدن بر اقتصاد و سیاست ایران، آتش بس در قرباغ و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75342

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/cxFyBDHCDZU

لینک دانلود:

https://vimeo.com/477720166

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-101120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-101120-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1bbiDumZhmv5zCDN3vTd7q9qSUxLD7ks1/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 19 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا، موج سوم کرونا و تلفات روز افزون آن در ایران و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75303

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/zDuf0er4PO4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/477279647

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-091120-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-091120-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1gBGUHhoaQXgpsDbPADbScJoJOk8rhZpC/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه 16 آبان

انتخابات آمریکا: آیا سیاست واشنگتن در برابر حکومت ایران تغییر خواهد کرد؟

میهمانان:
آقایان امیر طاهری و علیرضا نوری زاده

جمعه ۱۶ آبان | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75210

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/nVzgl6Nb2uk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/476402901

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-061120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-061120-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 16 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر قاسم شعله سعدی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75212

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/gHrIK-C5T8k

لینک دانلود:

https://vimeo.com/476156011

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-061120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-061120-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1xjgV11cJmlntD-zqU8dgPOrwY7b7pcGR/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 15 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محمد حسین صدیق یزدچی خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75169

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/tPifQhVM9cM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/475730870

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-revised-051120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-revised-051120-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1HcQTwkXLSQucHi88sxPGvdigmh2shcPS/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 14 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با انتخابات آمریکا به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75127

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/HdYa16UXGzg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/475513145

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-041120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-041120-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1ddT2DUjyHslsQ4NyJkNB33fBWyL0zfHe/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 13 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان در سالروز سیزده آبان به تحلیل و بررسی حمله دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی ، حمله تروریست های اسلام ناب محمدی در وین اتریش، انتخابات آمریکا و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75108

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/cFlYrKjK02I

لینک دانلود:

https://vimeo.com/475234594

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-031120-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-031120-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1TuLPSrme4YK_VYieUbSHYOV_1B74Oa8-/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 12 آبان

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی ربوده شدن حبیب کعبی توسط وزارت اطلاعات، داستان آیت الله سید کمال حیدری و انتخابات آمریکا و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/75055

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/d8HjUaha8Yk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/474782359

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-021120-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-021120-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1lYzwUbC-JdRoBQm3un0H2_3TCtfKq4H0/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه 9 آبان

جمهوری اسلامی، انتخابات آمریکا و ترورهای فرانسه

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و عطا هودشتیان

جمعه ۹ آبان | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/74979

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/WlRcVy2aka0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/473911238

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-301020-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-301020-kadvertise at nourizadeh . com