تفسیر خبر جمعه 26 دی

ایران: ۴۲ سال پس از رفتن شاه

میهمانان:
آقایان الهیار کنگرلو و کامران (شهروند/تهران)

جمعه ۲۶ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77702

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/mcMnW49V3-A

لینک دانلود:

https://vimeo.com/500984647

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-150121-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-150121-k

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 24 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محمد حسین صدیق یزدچی خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با ممنوعیت ورود واکسن از آمریکا و انگلستان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77621

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/6NcrfbasEpk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/499908772

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130121-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130121-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1MaCFogtKLq6KoEqJ9k4L6yXmkwHD4ef6/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 23 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان ابتدا نگاهی به منع ورود واکسن کرونا از آمریکا و انگلیس توسط خامنه ای خواهیم افکند. و در ادامه به گفتگو با دکتر رضا حسین بر فعال سیاسی بلوچ خواهیم نشست . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77591

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/U5iZ9-5dPO8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/499744951

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120121-1-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120121-1-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1IN84te_ig84MwkTH9k5pNaO5c9lXFMQF/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه 19 دی

آیا تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه آمریکا کارسازست؟
میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۱۹ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77461

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/ke4JB0kKCaA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/498430383

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/8-jan-1-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/8-jan-1-k-1

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 19 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر قاسم شعله سعدی خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77463

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Agz2UwQYG70

لینک دانلود:

https://vimeo.com/498227110

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080121-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080121-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1QS4nNE8r8riGx567MSCwbjN-UbduCMPq/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 18 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با سالروز سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77416

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/_jctV-waCVc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/498031507

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070121-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070121-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1By0wR7Eiwrbug4m0AIySCId9Wq3TBFRB/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 17 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر ماشاالله آجودانی خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با رویداد های مهم به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77378

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/px7Jz8VQ-lY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/497662994

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060121-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060121-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1ImZ64Mg0ja_7Eez_Zg5SJY6-hY11LAX4/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 16 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان نگاهی به فاجعه هواپیمای اکراینی، مصاحبه تاج زاده ، اظهارات روحانی و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم داشت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77347

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/wI6SkueF13Q

لینک دانلود:

https://vimeo.com/497383653

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050121-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050121-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1YoL5nJ0SU2dIMm0apxm7w1bvAybm07BF/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 15 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل زندگی و مرگ آیت الله مصباح یزدی، مراسم سالروز مرگ قاسم سلیمانی، بودجه تصویبی مجلس شورای اسلامی برای نیروی قدس سپاه و دیگر رویداد های داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77300

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/QwqHa7n8NGE

لینک دانلود:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040121-1-1

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040121-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040121-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1ab5X9aRndM5rnUBQIQEf3UGiU1fdiLIK/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه 12 دی

چشم انداز وضعیت ایران در ۲۰۲۱
میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و الهیار کنگرلو

جمعه ۱۲ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77218

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/R3qnRyM38W0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/496248098

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/1-jan-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/1-jan-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 12 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با خانم فاطمه سپهری از امضاء کنندگان بیانیه ۱۴ نفره خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77211

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/zJnQORXNUrs

لینک دانلود:

https://vimeo.com/496236699

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010121-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010121-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1AWYq1fkIFTLi1R7P2RmXf9nkpJV4vR5Y/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 11 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77162

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Pi95k2FrCi4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/495957506

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-311220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-311220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1te9LZCy8mB13i7ntjF690OUWeecooNKq/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 10 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محمد سیف زاده خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با حقوق بشر و نقض آن به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77114

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/d4PT3buoG94

لینک دانلود:

https://vimeo.com/495655396

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-301220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-301220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1O_BKB8DJvmrSeWhBtskN4bEOII6fccca/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 9 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای ابوالقاسم مصباحی در ارتباط با فساد درون حکومت و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77088

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/mT95Na0t5os

لینک دانلود:

https://vimeo.com/495568862

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/lsjkyvk40dfj

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/u8bgteztua5c

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1Ko8EYrfTDme2nngjN_HKstzhzNQ_2aEE/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 8 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل فیلم مستند (غیر رسمی ۲) از دیدارهای علی خامنه ای، تناقض گویی های رژیم در باب خرید واکسن کرونا، ورود هیات عراقی به ایران و دیگر رویداد های داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/77050

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/9_2w4aqqZLU

لینک دانلود:

https://vimeo.com/495278167

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-281220-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-281220-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1sEKl9bbAENVHBW3UNcZSDdpHr4u_Q5im/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه 5 دی

ایران، منطقه و آمریکا

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و مرتضی انواری

جمعه ۵ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/76961

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/du-7-lI4qEw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/494696671

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-251220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-251220-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 5 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر کاظم کردوانی خواهیم نشست . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/76958

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/c-GcipMiSAA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/494579480

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-251220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-251220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1DmMvGewpMz1uhvgZyR6FPsOz1_oZAMnC/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 4 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/76920

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/nvotggm35uE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/494461747

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-241220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-241220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1UGvpKeNPBvlVZrh5wIxl_AK-OCZfcxwi/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 3 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر ماشاالله آجودانی خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با رویداد های مهم داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/76872

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/fknEm1SsEQ0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/494169960

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-231220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-231220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/15IlYrNFQTBV0l_xcik9T3NSENeQlrJht/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 2 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل اظهارات احمدی نژاد، سخنان مطهری در ارتباط با لایحه FITF، روابط جمهوری جهل و جور و فساد با گروه طالبان و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/76843

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/XUJDEd9KJ0U

لینک دانلود:

https://vimeo.com/493848198

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-221220-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-221220-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1o7nB_ry5I_GR5UV5lsqmHOZYHTiYDdFQ/view?usp=sharingadvertise at nourizadeh . com