تفسیر خبر جمعه ۲۸ خرداد

ایران: پس از انتخابات حکومت فقیه

میهمانان :
آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۲۸ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83403

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/7L0ZhxJpLxQ

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/18-jun-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/18-jun-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۲۸ خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با خانم فرانک چالاک نویسنده و فعال سیاسی و آقای حمید آصفی روزنامه نگار و فعال سیاسی خواهیم نشست و در ارتباط با مشارکت مردم در انتخابات امروز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83402

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/3cQWzfDXb7E

لینک دانلود:

https://vimeo.com/564728067

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-180621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-180621-k

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 27 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83367

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/nfo28LuJBsE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/564241298

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-17-june-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-17-june-1-k

پنجره‌ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۲۶ خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83304

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/iP0CDWedJeE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/563782606

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160621-k

پنجره‌ای رو به خانه پدری سه شنبه ۲۵ خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به انتخابات ریاست جمهوری ایران خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83281

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/PIFYQ5EVsUo

لینک دانلود:

https://vimeo.com/563329472

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150621-k

پنجره‌ای رو به خانه پدری دوشنبه ۲۴ خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان ابتدا یادی از یار و همکار دیرینه ایران فردا زنده یاد پرویز کاردان که چندی پیش به هفت هزار سالگان پیوست خواهیم نمود. سپس به گفتگو با خانم دکتر شهران طبری روزنامه نگار خواهیم نشست. و در ادامه به بررسی انتخابات ریاست جمهوری ایران و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83212

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/SGsIR3vy_qA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/562923454

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140621-k

تفسیر خبر جمعه۲۱ خرداد

اسرائیل تا چه اندازه در ایران نفوذ دارد؟

میهمانان :
آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر

جمعه ۲۱ خرداد| ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83147

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/yTuJ8ebDgj0

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/11-june-1-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/11-june-1-k-1

پنجره‌ای رو به خانه پدری جمعه ۲۱ خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با خانم دکتر شیرین عبادی حقوقدان و مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83146

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/fZ8PIte84Jo

لینک دانلود:

https://vimeo.com/561656280

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110621-k

پنجره‌ای رو به خانه پدری پنجشنبه 20 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با مناظرات کاندیداهای ریاست جمهوری و رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83100

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/JRpb48eyhZE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/561338290

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100621-k

پنجره‌ای رو به خانه پدری چهارشنبه 19 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر ماشاالله آجودانی – نویسنده و محقق خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83052

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/KV8qOzKFC70

لینک دانلود:

https://vimeo.com/560696505

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090621-k

پنجره‌ای رو به خانه پدری سه شنبه 18 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان گفتگویی خواهیم داشت با آقای حمید آصفی منتقد سیاسی و روزنامه نگار، پیرامون مسائل روز ایران و منطقه و بررسی مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82999

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/j5qzYRAbC-E

لینک دانلود:

https://vimeo.com/560511136

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080621-k

پنجره‌ای رو به خانه پدری دوشنبه 17 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایران و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82946

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/5vbgUjwdjuQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/560069801

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070621-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070621-abs-k

تفسیر خبر جمعه ۱۴ خرداد

علی خامنه ای: عقب نشینی در برابر …؟

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و الهیار کنگرلو

جمعه 14 خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82876

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/SOeREWI1vTI

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-040621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-040621-k

پنجره‌ای رو به خانه پدری جمعه ۱۴ خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای مهندس حسن شریعتمداری دبیر کل شورای گذار خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82875

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/N1TkU8G97FY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/559036781

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040621-k

پنجره‌ای رو به خانه پدری پنجشنبه 13 خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82833

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/8XYuZG6UQ8A

لینک دانلود:

https://vimeo.com/558592151

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030621-k

پنجره‌ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۱۲ خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با خانم فاطمه سپهری و آقای زرتشت احمدی راغب در ایران خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82775

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/MuWiI7ri8jE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/557874125

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020621-k

پنجره‌ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۱ خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی از تهران خواهیم نشست و در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82753

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/9rftchcTzzE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/557681215

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010621-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010621-k

پنجره‌ای رو به خانه پدری دوشنبه ۱۰ خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل انتخابات و چرائی تحریم آن و شعارهای دروغین کاندیداهای انتخاباتی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82691

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Oxsnr2slXjQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/557252675

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-31-may-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-31-may-1-k

تفسیر خبر جمعه ۷ خرداد

آیا ریاست جمهوری فقیه کاملا انتصابی میشود؟
میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و عباس واحدیان شاهرودی

جمعه ۷ خرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

iranefardalive.com/Archive/82612

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/T1bucQSkFF0

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/28-may-1-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/28-may-1-k-1

پنجره‌ای رو به خانه پدری جمعه ۷ خرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر مهران براتی خواهیم نشست و در ارتباط باانتخابات و رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/82611

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/-gWitvWU6XE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/556010506

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-280521-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-280521-kadvertise at nourizadeh . com