پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 15 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای حسن شریعتمداری دبیر کل شورای گذار خواهیم نشست و در ارتباط با پیر احمد آباد دکتر محمد مصدق و موافقت جدید آژانس انرژی اتمی با رژیم فقیه و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79496

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/vOLoux5V4EE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/519968430

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050321-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050321-abs-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1L-vWv3Q-QwgOYDW56vFAG0_ejrVP8ues/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 14 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79441

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/D9btNjKWY5E

لینک دانلود:

https://vimeo.com/519545096

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040321-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040321-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1izfryudiqAx9iTodWY_NCLEZfCRmAi4_/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 13 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار در تهران خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با موج جدید ویروس کرونا و واکسیناسیون کرونا و دیگر رویدادهای مهم داخلی به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79392

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Pjk38IE9HfQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/518887838

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-0030321-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-0030321-abs-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1wLFYgDllwDA2a7NFLmpapxuRqAHKmxXV/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 12 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی اعدام چهار زندانی در اهواز، جنگ مذهبی در کشور، حمله گروه جیش العدل به خودرو سپاه پاسداران، سخنگوی دولت و تهدید سازمان انرژی اتمی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79351

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/BYpbhCyhVjc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/518739635

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020321-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020321-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1WyBL32-mYB1m8DFNwvPVbZV2x1ULlg23/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 11 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان ابتدا شما را از درگذشت نوذر آزادی هنرمند سینما و تئاتر آگاه خواهیم ساخت، سپس اشاره ای به سخنان دردناک نرگس محمدی خواهیم نمود، به دنبال آن شما را در جریان رد پیشنهاد مذاکرات مستقیم آمریکا توسط جمهوری جهل و جور و فساد قرار خواهیم داد و در ادامه از داستان ترور احمدی نژاد از زبان خودش با شما سخن خواهیم گفت و همچنین به بررسی دیگر رویداد های مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79311

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Cmu5TpF4njA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/518250411

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-1-mar-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-1-mar-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1uXGWFj_mry9AA9ey1hRl81OCI-GmycKM/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه ۸ اسفند

در سیستان و بلوچستان چه می گذرد؟

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و رامین پرهام

جمعه ۸ اسفند | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79225

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/AobdfjVbCh4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/517246174

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/26-feb-1-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/26-feb-1-k-1

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 8 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر کاظم کردوانی خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79235

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/5DdI82gH9Tw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/517004273

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-260221-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-260221-abs-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1MYNOIfxPU9EnGx6Sga5bBlCm2fvl6ONF/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 7 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79191

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/pywDbEURBNM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/516553887

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-250221-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-250221-abs-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1TrrDtm-N5FjHSjGX61sDPySy8vnEtO-J/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 6 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر ماشاالله آجودانی محقق و نویسنده خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79122

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/bqk1ZBNLzmg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/516061238

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240221-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240221-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/17UU_X50-DQi3TvfMERVeOdB9DKJbbIB6/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 5 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی کشتن سوخت بران در سراوان، مذاکرات ایران و آمریکا و شرایط جدید ایران، سخنان عباس عراقچی، توئیت دکتر مهاجرانی و دیگر رویداد های مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79119

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/G8h-IrXBr6k

لینک دانلود:

https://vimeo.com/515909591

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230221-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230221-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/11dKUhO6f12YYlFk9d8emtcu7YQlfi-wI/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 4 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان اشاره ای به مرگ بهنام محجوبی درویش زندانی در بیمارستان خواهیم کرد. سپس به بررسی زلزله سی سخت و همچنین مذاکره رافائل گروسی با مقامات ایران و دیگر رویداد های داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/79074

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/wql-1MR0rL8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/515426126

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220221-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220221-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1RBfzMTKcXawauDFkY7JS2t3OORYitmiW/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه ۱ اسفند

آیا حکومت فقیه در سراشیب سقوط است؟

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و جمشید اسدی

جمعه ۱ اسفند | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78974

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/-GlvHIQ4TI8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/514389397

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/19-feb-1-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/19-feb-1-k-1

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 1 اسفند

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای مهران براتی خواهیم نشست و در ارتباط با بازگشت آمریکا به برجام و بیانیه مشترک اروپاییان و دیگر رویداد های داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78984

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/cDOs-gIzYEQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/514157422

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190221-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190221-abs-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1CMwh1h1-LxLy5iA7BMIu9SKcn-8tupYX/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 30 بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78910

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/sOUVCleLUIw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/513685968

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-180221-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-180221-abs-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1VS0RJOMV74xJM1rTAi9QJ9lCSMKJIViW/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 29 بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای عیسی خان حاتمی مدیر مجله ایران مهر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78901

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/lBtJWzX9Ge0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/513252022

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170221-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170221-abs-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/17rrgZ7xPcqD9UIcyUMA47MoRbUemFgd0/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 28 بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی وقایع و رویدادهای مهم در سال ۵۷، ویروس کرونای جهش یافته و ابتلای ۱۷ هموطن، حمله موشکی به مقر نیروهای آمریکایی در اربیل کردستان عراق و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78865

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/sVpQ1xE-JN0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/513080638

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160221-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160221-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1_2yjoBBNN5YTQKSIy2-kWuifSZD698is/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 27 بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل دفاع حداد عادل از خلخالی قاتل، دستگیری دیپلمات ایرانی در ترکیه در ارتباط با ترور مسعود مولوی، سخنان علوی وزیر اطلاعات درباره ترور فخری زاده و دیگر رویداد های داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78821

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/r8_FYOjnOY0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/512650512

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150221-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150221-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1f9JtZ_iqoYXx-0gVQ5w7ZK-5dpkzSA-2/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 24 بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقایان مهندس هوشنگ کردستانی و محسن خاتمی خواهیم نشست و در ارتباط با سالروز انقلاب ۵۷ و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78729

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Krgm1Pv9h4k

لینک دانلود:

https://vimeo.com/511442441

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120221-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120221-abs-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1Gl24b_bG_eJGANQFDLv1otp_St5icgl2/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 23 بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78690

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/JoKHSCKJ6IA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/510972821

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110221-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110221-abs-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1xFd2hnuAJEO0p4xSPvUTQDrwar0ai3lr/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۲۲ بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر ماشاالله آجودانی محقق و نویسنده خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با انقلاب ۲۲ بهمن سال ۵۷ و دیگر رویدادهای مهم به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/78627

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/iR1ahpq3zic

لینک دانلود:

https://vimeo.com/510519578

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100221-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100221-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1ANMy9RhBq578tyTsPa-CbUo620Ae-HWN/view?usp=sharingadvertise at nourizadeh . com