پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 20 فروردین

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان برنامه مهندس حسن شریعتمداری دبیر شورای گذار می نشینیم و با ایشان در ارتباط با ویروس کرونا و پیامدهای آن و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/65837

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/t2F9VgDpzRA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/405304551

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080420-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080420-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1EWsrjk1dtbh98mqA2WqfeBGH4J8AXeWu/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 19 فروردین

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. ابتدا با شما از پشت پرده چگونگی شیوع ویروس کرونا سخن خواهیم گفت. سپس از موافقت دور هنگام سید علی خامنه ای برای اختصاص یک میلیارد یورو برای مبارزه با بیماری کرونا شما را آگاه خواهیم نمود. همچنین به دیدن چند ویدیو کلیپ از وقایع مختلف خواهیم نشست و در ادامه برنامه به منطقه خواهیم رفت و نگاهی به انتخابات عراق و کرسی خالی نخست وزیری عراق و کارشکنی جمهوری اسلامی خواهیم افکند. و در انتها برای سلامتی و گذر از این دوران سخت و کشنده کرونایی لطفا در خانه بمانید. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/65793

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/QFH4k-vUYYg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/405130606

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070420-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070420-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/15jqjjVdpFoNzp7JddVpPmLUyJteiKDbs/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 18 فروردین

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به دیدن کلیپی از مرحوم هویدا در زندان و همچنین سخنان محمد حسین سپهری قرنطینه زندان مشهد خواهیم نشست. در ادامه از سخنان روحانی و معاون وزارت بهداشت در ارتباط با سیر نزولی بیماری کرونا سخن خواهیم گفت. در پی آن به دیدن یک گزارش تصویری از بزرگداشت فرزانه تاییدی خواهیم نشست. و در بخش بعدی نگاهی به تغییر نظام جهانی بعد از کرونا خواهیم افکند. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/65731

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/8DV7VkVX7R0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/404692916

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060420-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060420-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1UKuNwWTbSOxH3Q_4tRFUP68dNZUk8emx/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه 15 فروردین

ایران: کرونا و پیامدهای اقتصادی آن
میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۱۵ فروردین | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/65627

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/GB6tY_ta0do

لینک دانلود:

https://vimeo.com/403773327

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/3-apr-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/3-apr-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1sVaaaCYm8rWnDbeFJT7vJ4aGC7SyEJRW/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 15 فروردین

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان برنامه آقای دکتر کاظم کردوانی می نشینیم و با ایشان در ارتباط با شیوع ویروس کرونا درایران و نا کارآمدی مسئولین حکومت در پیشگیری از این فاجعه و همچنین دیگر رویداد های منطقه به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/65609

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/l29ffdosfR0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/403572411

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-3-apr-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-3-apr-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1fVDp7gJEokvpVGEC24NtQm0Sg1lnowJe/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 14 فروردین

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. ابتدا شما را از در گذشت کیومرث درم بخش یکی از هنرمندان کشورمان با خبر خواهیم ساخت. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان برنامه آقای دکتر محسن سازگارا می نشینیم و با ایشان در ارتباط با آمار واقعی مبتلایان به ویروس کرونا درایران و همچنین اروپا و امریکا و مقررات وضع شده برای قرنطینه کردن مردم و دیگر رویداد های منطقه به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/65550

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/6luNvZFgpNU

لینک دانلود:

https://vimeo.com/403160422

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020420-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020420-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1ddzoyk3b1Dg6luCuA50P8miJd5raW-fp/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 13 فروردین

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با دو میهمان برنامه آقای نوید جمشیدی روزنامه نگار در بخش اول و دکتر کامران بروخیم در بخش دوم برنامه می نشینیم و با ایشان در ارتباط با نوروز و ویروس کرونا و اقتصاد کنونی ایران و دیگر رویداد های منطقه به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/65513

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/UsIWMguJjp4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/402820834

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010420-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010420-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1PP4sNmvORCtd42bGHpzqewV4XBQglp1I/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 12 فروردین

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان سری به گذشته های دور خواهیم زد و از خاطرات ۱۳ بدر و دوران خوش پیوند بین آدمها با شما سخن می گوییم. در ادامه شما را در جریان سخنان خامنه ای در جمع طلاب خارجی قرار خواهیم داد و توضیحاتی تقدیم حضورتان میکنیم. همچنین به دیدن چند ویدیو کلیپ خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/65466

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/w3gInA4jD3k

لینک دانلود:

https://vimeo.com/402637520

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-310320-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-310320-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1Xv4XjQYFiTcDdTc4IZIZE8t976a0O9ib/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 11 فروردین

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. ابتدا همراه با شما خوبان اشاره ای به اعتقاد رهبر شیعیان جهان به جن و انس و دست داشتن امریکا به حمله بیولوژیک با ویروس کرونا به ایران خواهیم داشت و از زوال عقل سید علی خامنه ای با شما سخن خواهیم گفت. سپس به دیدن چند ویدیو کلیپ در ارتباط با ویروس کرونا و پاسخ سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در ارتباط با پرواز هواپیمایی ماهان به چین خواهیم نشست و از علل و چگونگی شیوع این ویروس در ایران با شما صحبت خواهیم کرد. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/65421

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/8xPW1lDwWOg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/402277590

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-300320-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-300320-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1tVgdS9BECRONeT5GNBZCwOe98SJXC9gO/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه 8 فروردین

نوروز غم انگیز در ایران
میهمانان: آقایان منوچهر بختیاری و علیرضا نوری زاده

جمعه ۸ فروردین | ۲۲:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/65317

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/l5mNnKyjMnc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/401465643

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/27-mar-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/27-mar-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1xskIGfd96b6PhPbFeMgn09_Q7wxb6G1V/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 8 فروردین

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان عزیز برنامه آقای کاک عبدالله مهتدی می نشینیم و با ایشان در ارتباط با نوروز در کردستان و شیوع ویروس کرونا و دیگر رویدادهای منطقه به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/65310

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Zo_a5rfWdVY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/401235700

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-270320-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-270320-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1Nv-oh6r8dXECFBCC0-RKY-d52lkFKe1Y/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 7 فروردین

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. ابتدا شما را از درگذشت خانم فرزانه تاییدی یکی از بازیگران تئاتر و سینمای ایران با خبر خواهیم ساخت. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان برنامه آقای دکتر محسن سازگارا می نشینیم و با ایشان در ارتباط با اهم اتفاقات مرتبط با ویروس کرونا درایران و همچنین امریکا و مقررات وضع شده برای قرنطینه کردن مردم و دیگر رویداد های منطقه به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/65244

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/X1c_lGkNzGw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/400853839

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-26-mar-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-26-mar-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1NIx_vaKtpwdGDJ9BCBRFUmRjCEHszouq/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 6 فروردین

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان برنامه آقای دکتر مهران براتی می نشینیم و با ایشان در ارتباط با ویروس کرونا و نوروز و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/65192

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/_TXRj2azQIw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/400504313

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-250320-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-250320-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1T2W0TDSESW6W2fsOXK0I0fXPj8zHsBqF/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 5 فروردین

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان نگاهی جدی تر به ویروس کرونا و قرنطینه خواهیم افکند و در این میان به دیدن چند ویدیو کلیپ خواهیم نشست. در ادامه اشاره ای به بیانیه مایک پمپئو وزیر امور خارجه امریکا خواهیم داشت و از توهم سران جمهوری اسلامی در رد کمک پزشکان بدون مرز با شما سخن خواهیم گفت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/65153

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/EZiJYtiKIIQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/400441234

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240320-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240320-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/14g35xYDmkWnt3dNJnKqqgnTde2fcxq7z/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 4 فروردین

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. ابتدا اشاره ای به دروغ پردازی های حسن روحانی در ارتباط با شیوع کرونا در ایران خواهیم داشت. سپس به بررسی و تحلیل اظهارات سال نو سید علی خامنه ای خواهیم پرداخت. در بخش بعدی از تعداد زیاد قربانیان و مبتلایان به کرونا و نقش جمهوری جهل و جور و فساد در شیوع این بیماری در کشورهای منطقه با شما سخن خواهیم گفت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/65101

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/RsjmP3f2o_o

لینک دانلود:

https://vimeo.com/399994658

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230320-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230320-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1JuLEEe42QwLiuml9bUFFULJhIALAw4vY/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه 1 فروردین

سالی که گذشت و سالی که در پیش است
میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۱ فروردین | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/64974

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/GaUzzqXRpT0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/399268361

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/20-mar-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/20-mar-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1ed4WSjJ85tpdNeMW4p4xEqQ6BwWhdqOq/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 1 فروردین

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان برنامه آقای دکتر کاظم کردوانی جامعه شناس می نشینیم و با ایشان در ارتباط با شیوع ویروس کرونا و جایگاه جان برکفان تمامی پرسنل بیمارستانی و نظام فریب کار و دغل باز جمهوری جهل و جور و فساد در برخورد با ویروس کرونا به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.
لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/64973

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/qkoREv2C41w

لینک دانلود:

https://vimeo.com/399253442

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneye-pedari-200320-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneye-pedari-200320-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/166Sl49MpUJQNdVotPjI-3NGI8L5W3NfO/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 29 اسفند

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان برنامه آقای دکتر محسن سازگارا می نشینیم و با ایشان در ارتباط با اهم اتفاقات سال نود و هشت و نوروز باستانی و همچنین همدلی با هموطنان در خانه پدری به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/64902

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/F1bPrVCAIHc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/398728139

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190320-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190320-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1VfQtvYAkly82-yTg9vzGgEiHok6kbTug/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 28 اسفند

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان برنامه آقای مهندس حسن شریعتمداری دبیر کل شورای گذار می نشینیم و با ایشان در ارتباط با جهل حکومت برای مقابله با شیوع ویروس کرونا و همچنین دیگر رویداد های داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/64838

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/2xvEbpXPqJw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/398442320

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-180320-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-180320-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/17RiFj8y5LYleWbbl4Yl3dW3CtSc3gQsP/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 27 اسفند

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس از شیوع تصاعدی ویروس کرونا در شهرهای مختلف ایران و کشورهای جهان شما را آگاه خواهیم نمود و با شما از بی کفایتی و صادق نبودن مسئولین حکومت سخن خواهیم گفت. در ادامه به منطقه خواهیم رفت و شما را در جریان آخرین رویدادها در منطقه قرار خواهیم داد. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/64802

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/dVm-ICqIONU

لینک دانلود:

https://vimeo.com/398312848

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170320-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170320-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1haeQ4E4H7E9KmLjNG05s5rXp8hFYXNEe/view?usp=sharingadvertise at nourizadeh . com