پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 1 اسفند

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان برنامه آقای دکتر محسن سازگارا می نشینیم و با ایشان در ارتباط با زندگینامه صادق قطب زاده و انتخابات به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/63407

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/dOOuLKmgpxc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/392621562

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-200220-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-200220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1W80ZuCq0tGgvoHj4O7d39eJ9UOhA-eve/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 30 بهمن

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان برنامه آقای مهندس خسرو سمنانی می نشینیم و با ایشان در ارتباط با رویدادهای اخیر و دیگر مسائل مهم روز به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/63334

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Gh_hPs_rQqo

لینک دانلود:

https://vimeo.com/392383839

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190220-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/12tRwS1hJwAQ9WY70LLIyCK0TeHdQk-FU/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 29 بهمن

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. در بخش اول برنامه با شما از سالروز اعدام خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان سخن می گوییم. همچنین از تفاوت شخصیت خمینی و خامنه ای با شما صحبت می کنیم و به دنبال آن به دیدن یک ویدیو کلیپ از دروغگویی های محمد جواد ظریف در ارتباط با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین خواهیم نشست. در بخش دوم برنامه به انتخابات مجلس یازدهم خواهیم پرداخت و شما را از پشت پرده این بازی حکومت باخبر خواهیم ساخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/63276

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/8O9yf0GzDIs

لینک دانلود:

https://vimeo.com/392297574

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-180220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-180220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1gqqDMuVBnQ1sDuOQMhIjADO6FzZxpVuU/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 28 بهمن

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. در بخش اول برنامه امروز از حرمت شکنی نسبت به مسعود کیمیایی و سالروز تولد صادق هدایت و گزارشی از تجمع دانشجویان امیر کبیر و صنعتی در چهلمین روز سرنگونی هواپیمای اکراین و همچنین ساخت مجسمه قاسم سلیمانی در مرز لبنان و اسراییل و چند خبر دیگر خواهیم گفت. در بخش دوم برنامه به تفصیل به انتخابات مجلس و پاسخ علی مطهری به احمد جنتی خواهیم پرداخت و در ادامه از بازی روحانی در تصویب لایحه پولشویی یا FATF با شما صحبت خواهیم نمود. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/63223

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/tTkQr4AMsE0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/392027634

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1PiAg-Y88CEdiwgSetPn6_JMbVVHYeeNV/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه 25 بهمن

انقلاب اسلامی ایران را به کجا رسانده است؟
میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و الهیار کنگرلو
جمعه 25 بهمن | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/63106

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/H88z64itoog

لینک دانلود:

https://vimeo.com/391407356

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/14-feb-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/14-feb-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1ud6ayxtPcpCMYa1zjdHZKPWz992jPKrm/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 25 بهمن

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان برنامه آقای محسن خاتمی می نشینیم و با ایشان در ارتباط با رویدادهای بهمن ۵۷ و دیگر مسائل مهم روز به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/63093

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/gTvwqtUthkU

لینک دانلود:

https://vimeo.com/391408807

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140220-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1mBFQIa00PfpIkC2lsr_lf4HPGCvJej-j/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 24 بهمن

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان برنامه آقای دکتر محسن سازگارا می نشینیم و با ایشان در ارتباط با رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/62997

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/tsneQORKYhs

لینک دانلود:

https://vimeo.com/391153079

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1_mpmcwoyecopR6pFlJIAXxOgYlNOAgde/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 23 بهمن

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان برنامه آقای دکتر مهران براتی می نشینیم و با ایشان در ارتباط با وقایع انقلاب و دیگر رویدادهای مهم به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/62978

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/mfvFuwa_g8U

لینک دانلود:

https://vimeo.com/390890911

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/19vagiH17rngoF6MR-ylfsx31iMnMa89S/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 22 بهمن

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. امروز ۲۲ بهمن است و سالروز انقلاب، و به همین مناسبت ابتدا نگاهی به وقایع روز ۲۲ بهمن ۵۷ خواهیم افکند. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان برنامه آقای علیرضا ساسانیان می نشینیم. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/62924

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/GH4h8fCRzeI

لینک دانلود:

https://vimeo.com/390791251

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneye-pedari-110220-abs-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneye-pedari-110220-abs-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/15-ZsujrESCUCRIn2Wwue_HO15cng7SKH/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 21 بهمن

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. در بخش اول برنامه به وقایع ۲۱ بهمن سال ۵۷ و نقش قاسم سلیمانی در سرکوب های داخلی و با شکست روبرو شدن عملیات فرستادن ماهواره به فضا و چند خبر داخلی دیگر خواهیم پرداخت. در بخش دوم شما را از آغاز دادگاه روح الله زم و پخش فیلم زندگی نامه صادق قطب زاده در تلویزیون بی بی سی فارسی آگاه خواهیم ساخت. و در انتها به دیدن کلیپی از زندگی خامنه ای و بررسی و تحلیل سخنان او در باب انتخابات خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/62840

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/0wX8mb9Xw90

لینک دانلود:

https://vimeo.com/390545564

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1cnBxs0t5sfDqlFwxrEAWz_02llB77JQI/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه 18 بهمن

ایران: انقلاب اسلامی در بن بست
میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و مهران براتی
جمعه ۱۸ بهمن | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/62739

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/bV6enHw8k4E

لینک دانلود:

https://vimeo.com/390042221

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/7-feb-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/7-feb-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1sLdmj8MX2enzRRxhMiyZAVTa3M3mwXAn/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 18 بهمن

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. ابتدا شما را از خاموشی ژان خاکزاده گوینده قدیمی رادیو تلویزیون و رادیو فردا آگاه خواهیم ساخت. سپس به عراق خواهیم رفت و اشاره ای به سخنان محمد توفیق علاوی نخست وزیر در پی کشتن معترضین عراقی در شهر نجف به دست نیروهای مقتدا صدر خواهیم داشت و با شما سخن خواهیم گفت. در بخش دوم برنامه به گفتگو با میهمان عزیز برنامه آقای سامان طاهر پور طراح خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/62726

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/u_HNUmPDQ_A

لینک دانلود:

https://vimeo.com/389921153

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/10eCzlsQizdaGDdPOqskqr1i2uWIBjxkS/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 17 بهمن

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان برنامه آقای دکتر محسن سازگارا می نشینیم و با ایشان در ارتباط با رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/62656

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/BXSy0bdWLh0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/389645780

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1OcqRsN0qsjqLrb-dZTA-pHhb9RqdXijg/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 16 بهمن

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. ابتدا سری به تاجیکستان میزنیم و به سخنان پرفسورآبراهامیان گوش فرا میدهیم و از دیدگاه مردم تاجیکستان نسبت به ایران و مردم ایران با شما سخن میگوییم. سپس به تفصیل به مخمصه خامنه ای و تکلیف ولایت فقیه و انتخابات مورد نظر او خواهیم پرداخت و توضیحاتی تقدیم حضورتان خواهیم کرد. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/62611

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/9wEJupwoZ8s

لینک دانلود:

https://vimeo.com/389400553

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1FgZpArRfZe-9LgV2NNm8-Q9vM0qsbnBS/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 15 بهمن

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. ابتدا به دیدن دو ویدیو کلیپ از فردین و معینی کرمانشاهی خواهیم نشست. سپس به بررسی سخنان روحانی در مقبره خمینی خواهیم پرداخت. در ادامه دو گزارش از محمود شهریاری در ارتباط با شیوع ویروس کرونا در ایران و همچنین حسین سپهری از امضاء کنندگان بیانیه ۱۴ نفره خواهیم دید. سپس شما را از دیدار اعضای هیئت مدیره شورای گذار با نمایندگان ایرانی تبار پارلمان آلمان مطلع خواهیم ساخت. در انتها از مقاومت فلسطینیان به طرح صلح فلسطین توسط ترامپ و تهدید فلسطینیان توسط کوشنر داماد ترامپ با شما سخن می گوییم. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/62537

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/yMMZ1eXdR2s

لینک دانلود:

https://vimeo.com/389306437

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1TyZFsq9zgLxaDIqbR1uVPHgMFpTlhdjt/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 14 بهمن

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. ابتدا شما را در جریان انتشار فایل صوتی یک پرواز نزدیک به هواپیمای سرنگون شده اکراینی توسط کشور اکراین قرار خواهیم داد. سپس اشاره ای به انتخاب آقای محمد توفیق ایاد علاوی نخست وزیر جدید عراق خواهیم داشت و توضیحاتی تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ادامه به دیدن چند ویدیو کوتاه خواهیم نشست و در انتها نگاهی به طرح صلح پرزیدنت ترامپ درباره فلسطین و اسراییل خواهیم داشت و به تفصیل با شما سخن می گوییم. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/62481

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/8LvY-_4j_VQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/389063031

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030220-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030220-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/15UwVBYeUtsdXQXYfcC6OT0tg8voJZOac/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه 11 بهمن

طرح جدید واشنگتن برای صلح در خاورمیانه
در مناظره ای میان آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر
جمعه ۱۱ بهمن | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/62380

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/aAzZkFRmo9s

لینک دانلود:

https://vimeo.com/388582055

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/31-jan-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/31-jan-1-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1x9dUUWgaOBQNJdP7RfRxkAudoRGXAE-N/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 11 بهمن

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان برنامه آقای علیرضا ساسانیان می نشینیم. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/62365

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/gYSarEgrpvY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/388424465

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-310120-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-310120-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1rvmQZ5PdiEqFzbVPaeb8AA8mgJBeme-V/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 10 بهمن

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان برنامه آقای دکتر محسن سازگارا می نشینیم و با ایشان درباره طرح پرزیدنت ترامپ در ارتباط با اسراییل و فلسطین و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/62307

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/F_myZPeVtSc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/388157210

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-300120-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-300120-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1EdEhietNtVrUvWWOBzhoRf-jRFIJgbDs/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 9 بهمن

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان برنامه امروز آقای دکتر کاظم کردوانی می نشینیم و با ایشان درباره وقایع کنونی ایران به تبادل نظر خواهیم پرداخت و نظر ایشان را جویا خواهیم شد. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/62249

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Ri-jZB45Htc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/387869356

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290120-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290120-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1HuAvLRrOpHWUdrorJAYHTFHeNIURLNxg/view?usp=sharingadvertise at nourizadeh . com