تفسیر خبر جمعه 22 آذر

جمهوری اسلامی: بودن یا نبودن
میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده، ایرج مصداقی و کامران (شهروند / تهران)
جمعه ۲۲ آذر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/59666

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/rNrllpEmIvI

لینک دانلود:

https://vimeo.com/379350256

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/13-dec-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/13-dec-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1vzFp13j7pPZlb9wxaEAeHamyKtXDClzZ/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 22 آذر

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. ابتدا از سالروز تولد زنده یاد احمد شاملو شما را باخبر و به دیدن ویدیو کلیپی از شعر خوانی او و آیدا می نشینیم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با ترس و وحشت رژیم جهل و جور و فساد در پی کشتار مردم در اعتراضات آبان ماه و انتخابات پیش رو و سفر روحانی به ژاپن و مبادله زندانیان بین ایران و امریکا و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/59652

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/djQp2IdVw4w

لینک دانلود:

https://vimeo.com/379296893

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-131219-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-131219-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1jC0MgU9A4XrN6jcieXFdfe4mZe7roB4A/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 21 آذر

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای کاوه موسوی حقوقدان خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با پیگیری پرونده حمید نوری بازپرس حکومت جهل و جور و فساد و یکی از عاملان کشتار سال ۶۷ در زندان رجایی شهر و احقاق حقوق کشته شدگان در راه آزادی ایران به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/59550

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/8yVMcShZ-q4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/378958514

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-121219-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-121219-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1avGLO34NXL8KdBSp_nojEFGp7RMgsLNq/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 20 آذر

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگوبا آقای علیرضا ساسانیان خواهیم نشست ونگاهی به کارنامه مسعود مولوی خواهیم افکند وازعلت و چگونگی ترور وی توسط حکومت جهل و جور اسلامی با شما سخن خواهیم گفت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/59471

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/tMhFkDk2xDc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/378713520

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-111219-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-111219-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1gOIpyciApLNd_52GqPRWUWvdmAt_W2ro/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 19 آذر

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. ابتدا اشاره ای به سخنان روحانی خواهیم داشت و از پشت پرده گم شدن ۷۰۰ میلیون دلار با شما سخن خواهیم گفت. سپس به تفصیل به انتخابات آینده خواهیم پرداخت و توضیحاتی تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در انتها به منطقه خواهیم رفت و شما را در جریان مهمترین رویداد های عراق و لبنان قرار خواهیم داد. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/59431

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/PpuinpE395U

لینک دانلود:

https://vimeo.com/378598567

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-101219-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-101219-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1kvpT84rmzD8XJRoqqsKTD6RuuI5z_v8n/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 18 آذر

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. در بخش اول برنامه توجه شما را به پیام ویدیویی گلشیفته فراهانی در ارتباط با قیام خونین آبان ماه جلب خواهیم نمود. سپس به تحلیل و بررسی سخنان روحانی در ۱۶ آذر و کارنامه سیاه وی خواهیم پرداخت و با شما سخن میگوییم. در ادامه شما را از پیام آقای عبدالرسول مرتضوی از امضاء کنندگان نامه ۱۴ نفره که در زندان اصفهان محبوس می باشد خطاب به رهبری آگاه می نماییم. در بخش دوم برنامه به منطقه خواهیم رفت و شما را در جریان مهمترین رویدادها و خبرها قرار خواهیم داد. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/59362

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/ha1UYkvkVJU

لینک دانلود:

https://vimeo.com/378350427

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-091219-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-091219-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1Pxot4tk266hh5dpymQ5C793zLkvjxu2b/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه 15 آذر

ایران رو به آینده ای روشن
میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و علی خردگرا (یک شهروند عادی)
جمعه ۱۵ آذر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/59210

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/zV9xbzWSQ_0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/377843923

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/6-dec-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/6-dec-1-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1zGChIX_sMobWZCS4fYi-Nqpzw8zNMIBx/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 15 آذر

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای امیر طاهری روزنامه نگار قدیمی و سردبیر روزنامه کیهان قبل از انقلاب خواهیم نشست و به تحلیل و بررسی رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/59194

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/dvK-0oehNO0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/377713023

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-061219-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-061219-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1RgQ4wsmWpEEvi5jB3QGqV0ds0yP8ccb_/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 14 آذر

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و به تحلیل و بررسی سخنان خاتمی و میر حسین موسوی در پس کشتار ناجوانمردانه مردم توسط ولی فقیه و دیگر رویدادهای مهم منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/59129

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/wStwWmxYgvQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/377460990

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-051219-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-051219-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1aVDDj4OGraxfQMSuVPmPaArpuuVPK-kF/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 13 آذر

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای خسرو سمنانی کارشناس و تحلیلگر مسائل نفت خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با هدف بالا بردن سیصد در صدی قیمت بنزین توسط حکومت ظلم و جور و تبعات آن به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/59084

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/efv-iN7di6g

لینک دانلود:

https://vimeo.com/377219557

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-041219-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-041219-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1nKVTtQMrvR8wNRtofi2U3iUVwNiEhCnC/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 12 آذر

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. ابتدا شما را از خبر خاموشی نصرت کریمی هنرمند و استاد طنز سینما و تئاتر ایران با خبر خواهیم ساخت . سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر مهران براتی (معاون سیاسی شورای گذار) خواهیم نشست و در ارتباط با تصمیمات اتخاذ شده در شورای گذار ودیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/59017

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/ct2UfTyJtzo

لینک دانلود:

https://vimeo.com/377110140

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-031219-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-031219-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1qJi8dOFSvmGzDN9U73j6P2qwYbaIPynh/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 11 آذر

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکترعلیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. ابتدا شما را از پیام مهم میر حسین موسوی در ارتباط با کشتار و سرکوب مردم باخبر خواهیم نمود و توضیحاتی در این باره تقدیم حضورتان می نماییم. همچنین اشاره ای به بیانیه هنرمندان و سینماگران و روزنامه نگاران خواهیم داشت. در بخش بعدی نگاهی به سخنان علی خامنه ای درشروع انتخابات مجلس خواهیم افکند و با شما سخن خواهیم گفت. در ادامه شما را از آتش زدن مجدد کنسولگری ایران در نجف آگاه خواهیم ساخت. در پی آن شما را در جریان پشت پرده حمله جمهوری اسلامی به تاسیسات نفتی آرامکو قرار خواهیم داد. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/58936

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Anaai4fTg4U

لینک دانلود:

https://vimeo.com/376864206

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-021219-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-021219-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1s4fxUV0n9genPIZhD7oFb6cdv222N2nb/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه 8 آذر

ایران: گلوله های مشترک اصولگرایان و اصلاح طلبان
میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و الهیار کنگرلو
جمعه ۸ آذر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/58619

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/QDr4-rbha1I

لینک دانلود:

https://vimeo.com/376412646

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/29-nov-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/29-nov-1-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1uzJ_vXMLavYcxtAhZ_8YEPbuikVKKfrM/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 8 آذر

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر کاظم کردوانی خواهیم نشست و در ارتباط با گرانی بنزین و سرکوب قیام خونین مردم جان به لب رسیده ودیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/58609

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/HqLiElH200Q

لینک دانلود:

https://vimeo.com/376388381

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-291119-1-1high

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/low-ief-prg-khaneye-pedari-291119-1-1high-1

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1aZCKEiCxQTAa96MzWDYN1NJF-kAAMPKL/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 7 آذر

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و به تحلیل و بررسی قیام خونین مردم جان به لب رسیده و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/58563

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/2SwcqBPRB1Y

لینک دانلود:

https://vimeo.com/376070580

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-281119-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-281119-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1gQBAII-QsHV8RGqeJOWSheKET_cbsyk1/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 6 آذر

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. در برنامه امروز همراه با شما خوبان به گفتگو با دو میهمان برنامه خواهیم نشست ، ابتدا به گفتگو با آقای سورنا هاشمی مدیر اجرایی شرکت اینترنتی توشه می نشینیم. و سپس با آقای محسن خاتمی به تبادل نظر در ارتباط با زندان های رژیم پهلوی و این رژیم ددمنش آدمخوار خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/58502

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/b9slSMQb7ak

لینک دانلود:

https://vimeo.com/375818329

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-271119-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-271119-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1wGZWsHaaRvwPCmmhSjALyeCCh-7PQSE2/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 5 آذر

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. ابتدا اشاره ای به سخنان سید علی خامنه ای و ادعای پیروزی او بر مردم خواهیم داشت. سپس به دیدن گزارشی از مصاحبه های دروغین حکومتی می نشینیم و در ادامه همراه با شما خوبان به گفتگوی تلفنی با یکی از معترضین از شیراز خواهیم پرداخت. در پی آن به دیدن گزارشی از سرکوب مردم توسط نیروهای سرکوبگر و آدمخوار رژیم و عذر خواهی وزیر ارتباطات خواهیم نشست و در انتها به منطقه خواهیم رفت و شما را در جریان رویداد های مهم منطقه قرار خواهیم داد. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/58458

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/qAWdT2J14lA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/375735781

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-261119-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-261119-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/19rAimRjbAIC2I7IMPHsU08HMMjQEtOTU/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 4 آذر

امروز چهارم آذرماه از طرف مردم و مخالفین حکومت روز عزای ملی اعلام گردیده است یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد.
برنامه امروز را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می کنیم و سپس به دیدن فیلم کوتاهی از سخنان آقای عمویی و خاطرات او از شکنجه گرانش و اعتراف گیری از او خواهیم نشست . در ادامه اشاره ای به سخنان سردار سلامی در بین بسیجیان و ساندیس خوران حکومتی در راهپیمایی امروز طرفداران رهبر خواهیم داشت و با شما سخن خواهیم گفت. همچنین در همین راستا از اظهارات رمضان شریف مسئول تبلیغات آدم خواران جمهوری جهل و جور شما را باخبر خواهیم نمود. در بخش بعدی برنامه به دیدن گزارش تصویری منتظری دادستان تهران از دیدارش با بازداشت شدگان در اعتراضات اخیر می نشینیم. در پی آن نگاهی به گفته های احمدی نژاد و ربیعی و حسام الدین آشنا در ارتباط با ناتوانی حکومت در رسیدگی به اوضاع معیشتی مردم و گرانی بنزین خواهیم افکند و توضیحاتی تقدیم حضورتان میکنیم. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/58412

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/MZ6QkVwnBLc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/375480334

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-251119-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-251119-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1zkY9bWx-9vYJDvlEGSzNBtbkNbWExcRs/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه 1 آذر

آیا جمهوری اسلامی آینده ای دارد؟
میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و حشمت طبرزدی
امشب در تفسیر خبر

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/58306

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/t5BJ_4PYdz4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/374974030

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/22-nov-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/22-nov-1-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1iX0IQDvVGOIYitkSmrNlqkOHeg212ugk/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 1 آذر

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای مهندس حسن شریعتمداری خواهیم نشست و در ارتباط با قیام خونین دلاور مردان و شیر زنان در خانه پدری و همچنین سرکوب و کشتار جوانان وطن به فتوای سیدعلی خامنه ای و تحلیل شورای گذار از این قیام مردمی به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/58301

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Bx7HteY4C8E

لینک دانلود:

https://vimeo.com/374820094

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-221119-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-221119-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1fYW_2emcLDvlX-7SSjfAvAbGoqUcm6z9/view?usp=sharingadvertise at nourizadeh . com