تفسیر خبر جمعه 4 مهر

جمهوری اسلامی: وابسته تر از هر زمان به شرق و غرب

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و عباس واحدیان

جمعه ۴ مهر | ۲۰:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73693

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/5StLlcIQg5c

لینک دانلود:

https://vimeo.com/461918174

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/25-sep-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/25-sep-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 4 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر کاظم جاجرمی رئیس بنیاد بین المللی مطالعات شرقی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73690

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/o3y78JCHJR4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/461690440

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-250920-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-250920-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1F36SegwDp_plp8GhOtAHwGrXfPzKjHb0/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 3 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73646

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/2yEHr_2Jk6Q

لینک دانلود:

https://vimeo.com/461274406

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240920-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240920-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1JNLvnJSFtvQM0hWpeGdEVCuCu0uA2Ff0/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 2 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر ماشاالله آجودانی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73603

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/5bl_On20mZg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/460854257

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230920-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230920-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1e1Hd-ILDkARwAoK_xekMAFfUp_VSiQx1/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 1 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی اول مهر و شروع سال تحصیلی، اظهارات خامنه ای در سالروز جنگ ایران و عراق ، سخنان روحانی و برگشت تحریم های سازمان ملل و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73562

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/JWKn0uha-70

لینک دانلود:

https://vimeo.com/460663664

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220920-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220920-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1J-iseJQ0-Wnu8jyr8PwSeMNYQWn5HkJv/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 31 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل مصاحبه احمدی نژاد، شروع تحریم های جدید از طرف آمریکا و ادعاهای حسن روحانی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73529

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/gyLdZAo659A

لینک دانلود:

https://vimeo.com/460293722

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210920-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210920-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1pOyhBgjChC8zc85d-oVqyZKayI_Inyxs/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 28 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان در بخش اول برنامه به گفتگو با آقای علیرضا ساسانیان خواهیم نشست و در ارتباط با تغییر موضع دکتر خزعلی و فساد اقتصادی به تبادل نظر خواهیم پرداخت. در بخش دوم برنامه به گفتگو با آقای عزیزان خواهیم نشست و شما را از چگونگی دزدیدن و ترور جمشید شارمهد آگاه خواهیم ساخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73434

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/r3pZfyXPgSY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/459472395

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-1809201-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-1809201-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1xA5Kvpy4ApafR98fMrbwX46SN9_FMPlT/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه 28 شهریور

آینده منطقه، آینده جمهوری اسلامی

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر

جمعه ۲۸ شهریور | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73432

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/vmfcqbNL7hw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/459455166

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/18-sep-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/18-sep-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 27 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73385

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/VoWqGkot8Pw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/459023891

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170920-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170920-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1o0l1ID8MGFSbAJPGMscZMpnINS2vSkq9/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 26 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر قاسم شعله سعدی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73345

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/p8629cohKJk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/458426626

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160920-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160920-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1-VOZ_jhacdriUyBziXAf73K-eT-BIZ_S/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 25 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی اعدام ناجوانمردانه نوید افکاری، نامه ابوالفضل قدیانی ، تهدید جمهوری اسلامی توسط پرزیدنت ترامپ و امضای قرارداد صلح بین اسرائیل و امارات و بحرین و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73307

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/eAeTOsYo0Vg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/458260625

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150920-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150920-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1eEkXFTmXyQVRWEoy1EXc3i-4BI3IM6Px/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 24 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل اعدام نوید افکاری و واکنش های جهانی به آن و ممانعت از سفر ظریف به اروپا و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73270

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/I9OSI7gakdE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/457894887

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140920-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140920-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1EiO_IFfI_c8PIezxeizhhh7DJ-sPpkj6/view?usp=sharing

به پسرم نوید افکاری/دکتر علیرضا نوری زاده

به پسرم نوید افکاری

دلش را شکستی

چو نوباوه اش را

به روی درختی،

به بندی کشیدی و بندش گسستی

فقیه جنایت !

ولایتمداری که ننگت

به تاریخ آدمکشان جاودان شد

نویدم ! به یاد تو بر گونه های نویدم*

هزاران گل اشک و بوسه چکاندم

به بام دلم روح پروانه ات را

از اینسو به آنسو پراندم

غمت کوه البرز بر سینه ی مادرت بود

که گور سیه ، خانه و بسترت بود

فقیه جنایت ،

سیه روی تاریخ

به در گاه ملت فروهشته عمامه مرگ

به شادی زمین را برای ولیعهد هموار میکرد

تن نازنین نوید و ندا را

بخاک سیه برخی یار میکرد

همه برگهای سیاه به خون بر نوشته

به تاریخ اسلام ناب ولائی

زحلاج تا مرگ سهراب

همه در گذر از فقیهان جلاد تا ،

بامداد رهائی

نویدم ، عزیزم

چو حلاج بر دار مرگ خلافت

به شوق سفر تا سحرگاه خورشید

آواز خواندی

منم حق تو اما علی بن هیچی

منم جاودانه

تو در ننگ و مرگت

شدی همنشین هلاکو و چنگیز

منم عاشقانه

توئی ، نفرت بیکرانه

*نام پسر دوم من هم نوید است

علیرضا نوری زاده شنبه 12 سپتامبر 2020

تفسیر خبر جمعه 21 شهریور

آیا جمهوری اسلامی در عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر نقش داشته است؟

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و عطا هودشتیان

جمعه ۲۱ شهریور | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73165

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/7F2Wu6w-LC8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/457004648

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-110920-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-110920-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 21 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر منوچهر فرحبخش خواهیم نشست و در ارتباط با وضعیت اقتصادی و سیاسی جمهوری جهل و جور و فساد به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73167

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/bfcK1KZbS1I

لینک دانلود:

https://vimeo.com/456808140

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110920-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110920-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1woTSEhzJzGGcBGmUa8S5M5dI1YltB7t9/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 20 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73111

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/gxEaGPNu0EQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/456433448

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100920-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100920-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1NRZHy6r_9qiD6jhuZFGN0oC_5Y2vBduh/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 19 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر ماشاالله آجودانی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73067

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/PsnyKvZkNGw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/456182979

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090920-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090920-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1nEQ_LEIKl6D2hoQYcsdtVg5iL3e9MnmR/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 18 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی کیفرخواست جدید علیه نازنین زاغری ، دیدار وزیر خارجه سوئیس با روحانی، اظهارات صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73034

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/yj1950QzQYY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/455924622

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080920-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080920-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1bdxvJmin9mJ0bZpOo9DUXEAyFEMGwSLP/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 17 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل سخنان روحانی در آغاز سال تحصیلی، سفر امانوئل مکرون به عراق، فساد در تمامی ارکان حکومت و اعترافات اجباری نوید افکاری و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/73005

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/m8eL5G_cmVM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/455581954

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070920-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070920-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1g1rbSt-7a1waMDSB6JhKLG1ox5puxPgC/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه 14 شهریور

ایران، منطقه و انتخابات آمریکا

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و علی جوانمردی

جمعه ۱۴ شهریور | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/72888

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Q5r-ZiVg1aY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/454837407

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-040920-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-040920-kadvertise at nourizadeh . com