پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 23 آبان

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و به تحلیل و بررسی رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/58032

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/_DF__qv8k4E

لینک دانلود:

https://vimeo.com/373035222

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-141119-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-141119-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1PSr3PE3dK_p0vqTGnoCGt1JoMycWJ90E/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 22 آبان

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر رضا حسین بر خواهیم نشست و در ارتباط با رویداد های سیستان و بلوچستان و دیگر مسائل و وقایع داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/57993

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Ovvt6lIuUyE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/372787084

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-131119-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-131119-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1Fk4TLH-EnPOlKJVpY5sCrvv0k6sZM1jt/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 21 آبان

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. ابتدا از خبر درگذشت نصیر امینی شما را باخبر خواهیم ساخت. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای محمدرضا شاهید روزنامه نگار و خبرنگار ایران فردا خواهیم نشست و با ایشان درباره داستان خانم عادل خواه که در ایران به جرم جاسوسی زندان است و رویدادهای مهم فرانسه و منطقه به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/57957

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/e8ZdIucJRRM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/372706879

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-121119-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-121119-kam-1

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1mwA4zQvVef3jLcfLMRlnb4OfFchMPtPz/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 20 آبان

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. در برنامه امروز به تفصیل به سفر حسن روحانی به یزد و انتقاد او از قوه قضائیه و پاسخ سخنگوی قوه قضائیه خواهیم پرداخت و توضیحاتی در این باره تقدیم حضورتان خواهیم نمود. در بخش دوم برنامه به منطقه خواهیم رفت و شما را در جریان آخرین تحولات عراق و لبنان قرار خواهیم داد. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/57910

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/537rtqVKD-I

لینک دانلود:

https://vimeo.com/372421343

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-111119-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-111119-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1OieHVEPcR0916i-oMlAdTy78FvC1Hbz_/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه 17 آبان

زلزله در آذربایجان شرقی با نگاهی به سیاست های داخلی و خارجی حکومت اسلامی
در گفتگو با آقایان علیرضا نوری زاده و حمید آصفی
جمعه ۱۷ آبان | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/57844

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/eYwIqCD7AsA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/371955183

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-081119-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-081119-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1iL4Z5_vT5kbs1pJ7ZzOwcvYXi7LK3Zbq/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 17 آبان

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای مهندس حسن شریعتمداری خواهیم نشست و در ارتباط با شعارهای داده شده در تبریز و تحریم خانواده خامنه ای و اطرافیان نزدیک او و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/57832

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/7HE91nXc9zg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/371792224

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-081119-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-081119-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1CWs_aV5eIYNuemGLIDDeLDm5Be-tAjoa/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 16 آبان

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و به تحلیل و بررسی نقش زنان در مبارزات ایران و تحریم نزدیکترین افراد به مقام عظما توسط امریکا و تظاهرات ضد حکومتی در عراق و لبنان و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/57794

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/KmQc9CgM_9Q

لینک دانلود:

https://vimeo.com/371550428

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-071119-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-071119-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1-HY42_4CuA7DxvJ3WvLE7wgKK3GnrFmo/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 15 آبان

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگوبا آقای علیرضا ساسانیان خواهیم نشست و در ارتباط با ذرت های آلوده وارداتی و پرونده محمد علی نجفی با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/57753

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/S6BzfGBKQG8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/371400366

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-061119-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-061119-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1uH4o9AYOfNTut939nBRUCsEeKH7rkQTZ/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 14 آبان

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. ابتدا از پشت پرده شعارهای تجزیه طلبانه در بازی فوتبال تراکتور سازی پرده بر خواهیم داشت و توضیحاتی تقدیم حضورتان می نماییم. سپس شما را در جریان مهمترین وقایع در عراق قرار خواهیم داد و از آلودگی رژیم جهل و جور و فساد در عراق شما را باخبر خواهیم نمود. همچنین اشاره ای به سخنان منشه امیر در ارتباط با فلسطین خواهیم داشت. در ادامه به دیدن گزارش تصویری از سخنان محمد جواد ظریف در مجلس خواهیم نشست. در بخش بعدی برنامه شما را از سخنان پمپئو وزیر امور خارجه امریکا و تحریم مردان کلیدی رهبر توسط دولت امریکا در چهلمین سالگرد اشغال سفارت امریکا مطلع خواهیم کرد. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/57718

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/0loP6ljpkQ0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/371202131

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-051119-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-051119-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1WhuF1CyA9uELF4vDfv1w5i1Rc5USZvdJ/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 13 آبان

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. ابتدا به مناسبت ۱۳ آبان سالروز حمله دانشجویان خط امام به سفارت آمریکا و گروگان گیری دیپلمات های آمریکایی با شما سخن خواهیم گفت. سپس شما را در جریان رویدادهای مهم عراق و لبنان قرار خواهیم داد و به دیدن تصاویری ازاعتراضات مردم در کربلا و دیگر شهرهای مهم عراق خواهیم نشست. در بخش دوم برنامه اشاره ای به شعارهای تجزیه طلبانه و بالا بردن پرچم بیگانه توسط تعدادی از هواداران تراکتور سازی خواهیم داشت. در ادامه نگاهی به سخنان خامنه ای در سالروز اشغال سفارت امریکا خواهیم افکند و در انتها از تفاوت میان سران سپاه و ارتش با شما سخن می گوییم. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/57683

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/SjveiZ5FmE8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/370940378

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-041119-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-041119-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1paKjMLHRc8cH02rlQrrD_n2E99TE0tx-/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه 10 آبان

آنچه در عراق و لبنان میگذرد و پی آمدهای آن در ایران
میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و مهران براتی
جمعه ۱۰ آبان | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/57620

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/YN3XdzUUARc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/370384878

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/1-nov-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/1-nov-1-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1utnZKWyC-40oHes0PF90AGEWB2CuymAn/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 10 آبان

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم.ابتدا سری به تاجیکستان خواهیم زد و شما را از تحولات و دگرگونی های این کشور مطلع خواهیم کرد. سپس ضمن قدردانی از شاهزاده رضا پهلوی و شهبانو فرح ملکه مادر با شما در این باره سخن می گوییم. در ادامه اشاره ای به ماجرای روح الله زم خواهیم نمود و توضیحاتی تقدیم حضورتان می نماییم. در بخش دوم برنامه به بررسی و تحلیل سخنان خامنه ای در ارتباط با اعتراضات در لبنان و عراق خواهیم نشست و در انتها به منطقه خواهیم رفت و رویداد های مهم در یمن و افغانستان را مورد بررسی قرار خواهیم داد. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/57604

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/uz4r4MNQaso

لینک دانلود:

https://vimeo.com/370240410

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-011119-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-011119-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/15SGIVo_KmcigVvkbR8br7ITJqRg2Ckcb/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 9 آبان

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و به تحلیل و بررسی وقایع و رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/57569

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/ihoJEpbxfYM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/370143142

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-311019-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-311019-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1CRa8UI0lkOkuRBG_ujDPLohvKJU7UxWf/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه 3 آبان

نگاهی به روند اوضاع داخلی ایران و همچنین آخرین خبرها در عرصه منطقه ای و بین المللی
میهمانان آقایان علیرضا نوری زاده و صادق زیبا کلام
با امید به فردایی بهتر
لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/57404

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/xABYsQQEX1c

لینک دانلود:

https://vimeo.com/368821618

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/25-oct-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/25-oct-1-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1jOH0jScDmID8F2-4aNeQlMU_UEG6zo2o/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 1 آبان

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. در برنامه امروز از پشت پرده طرح و برنامه ریزی وزارت اطلاعات برای روح الله زم وافرادی که قبل از وی به چنین سرنوشتی دچار شدند پرده بر خواهیم داشت و شما را در جریان این مسائل قرار خواهیم داد. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/57329

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/_vufjsBHgwU

لینک دانلود:

https://vimeo.com/368186759

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-231019-3

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-231019-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1E9BTMs6tpsVXZtZHB7lTHBV6a7yyOkoZ/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 30 مهر

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با سه میهمان برنامه امروز آقای پیمان عارف و علیرضا ساسانیان و خانم هاشمی حقوقدان خواهیم نشست و در ارتباط با روح الله زم و خانم شیرین نجفی به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/57285

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/5MRGspFJBxU

لینک دانلود:

https://vimeo.com/367930035

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-221019-3

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-221019-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1lTT-nl7ob3L2Yq3P7mDEMH7XaG3wqbq-/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 29 مهر

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. ابتدا شما را از درگذشت عدنان حسین روزنامه نگار عراقی مطلع خواهیم ساخت. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با دو میهمان برنامه امروز آقای علی سعیدی و آقای وفا نیکفر خواهیم نشست و در ارتباط با ربوده شدن روح الله زم به تبادل نظر خواهیم پرداخت .با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/57243

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/XefDdGU0S7Q

لینک دانلود:

https://vimeo.com/367816253

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-211019-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-211019-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1GtHogRP5nkHC1J3UQscdN-pvn6hKaH8C/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه 26 مهر

حمله ترکیه به سوریه: ایران و همتباران کرد
میهمانان: آقایان امیر طاهری و علیرضا نوری زاده
جمعه ۲۶ مهر | ۲۰:۳۰ تهران | ایران فردا
لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/57173

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/xsjBkV5hUzs

لینک دانلود:

https://vimeo.com/367311230

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/18-oct-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/18-oct-1-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1SPKLg6si4Ku9Vb8nHj9MzsA9pakuXcU9/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۲۶ مهر

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با سه میهمان برنامه امروز خانم شیرین نجفی ادمین آمد نیوز و آقایان علیرضا ساسانیان و وفا نیکفر خواهیم نشست و در ارتباط با ربوده شدن آقای روح الله زم به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/57163

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/EXs1f2mQdKw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/367279617

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-181019-3

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-181019-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/12tv3xTJdqtV1mbMXVSAqGDWXW3XNyOVr/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 25 مهر

این شماره از برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر علیرضا نوری زاده آغاز می نماییم. سپس همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و به تحلیل و بررسی ربودن روح الله زم و خروج آمریکا از سوریه و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/57121

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/5BDA-XTNNI0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/366928596

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-171019-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-171019-kam

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1H9jR5GwX-hZEjvVluuopRIjAWDqrhonU/view?usp=sharingadvertise at nourizadeh . com