پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۳۰ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی نقش زنان از دیدگاه طالبان و جمهوری جهل و جور خامنه ای و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86885

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/6Uq7u4u6G7g

لینک دانلود:

https://vimeo.com/610944304

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210921-k

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۲۹ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی کارنامه دبیر جدید مجلس تشخیص مصلحت نظام سردار پاسدار محمد باقر ذوالقدر، حضور آیت الله قاتل در تاجیکستان، نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل و سخنرانی از راه دور ابراهیم رئیسی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86822

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/mFLAzUVtRe8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/609980681

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-200921-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-200921-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 26 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با خانم دکتر شیرین عبادی (حقوقدان و فعال حقوق بشر) خواهیم نشست و در ارتباط با وضعیت زنان در افغانستان و دیگر رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86740

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/nzSNiTqnvTs

لینک دانلود:

https://vimeo.com/607148668

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170921-k

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 25 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86677

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/0hwGHM8gdk8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/606216012

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160921-k

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 24 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و فعال سیاسی خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86645

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/KBxlc4OCeDM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/605371521

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150921-k

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 23 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی ازدواج اجباری دختران زیر سن قانونی در حکومت طالبان، کرونا و طب سنتی، تفاوت قرآن طالبان و جمهوری اسلامی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86611

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/GM9yBMDdPYg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/604973602

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140921-k

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 22 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل وقایع و رویدادهای افغانستان، دیدار مدیر کل آژانس انرژی اتمی با محمد سلامی، سالروز قتل نوید افکاری و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86542

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/ScSl-x52dLA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/604225619

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130921-k

تفسیر خبر جمعه 19 شهریور

حکومت فقیه، طالبان و غرب

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۱۹ شهریور | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86498

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/EN6c29wOfpI

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/10-sep-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/10-sep-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 19 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر کاظم کردوانی (نویسنده و جامعه شناس) خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86479

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/32nz3sWEqrk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/601472020

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100921-k

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 18 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86439

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/UPdE02xyQFA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/600731280

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090921-k

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 17 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر رضا حسین بر (تحلیل گر و کارشناس بلوچستان و ایران) خواهیم نشست و در ارتباط با وضعیت کنونی افغانستان و گفته های برخی از روحانیون بلوچ پیرامون حکومت طالبان و دیگر رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86408

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/QlePN2bZ5dI

لینک دانلود:

https://vimeo.com/599936316

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080921-k

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۶ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای محمدرضا شاهید همکار و خبرنگار ایران فردا خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86375

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/k7Uzp39v-3Y

لینک دانلود:

https://vimeo.com/599715461

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070921-k

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۱۵ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده نگاهی به حمله همه جانبه طالبان با کمک نیروی هوایی پاکستان و مقاومت فرزند احمد شاه مسعود در برابر طالبان، سخنان احمدی نژاد و بحران کرونا و واردات واکسن و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم داشت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86288

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/gp7wg1xQTc4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/599019751

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060921-k

تفسیر خبر جمعه ۱۲ شهریور

فقیه و طالبان: دو روی یک سکه

گفتگو با آقای علیرضا نوری زاده

جمعه ۱۲ شهریور | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش: ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86197

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/3hheFB0Wzxo

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/3-sep-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/3-sep-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۱۲ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای خالد عزیزی دبیر کل حزب دموکرات کردستان خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86196

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/7pT0TtStmIw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/596843811

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030921-k

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۱۱ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با کابینه دولت رئیسی قاتل، افغانستان و مقاومت پنجشیر و دیگر رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86163

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/pgJEUClTrGA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/596358079

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020921-k

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۱۰ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و فعال سیاسی خواهیم نشست و در ارتباط با تشدید بیماری کرونا و نبود واکسن و دیگر رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86127

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/KI45nnGhgWE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/595976345

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010921-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010921-k

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۹ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی وقایع افغانستان، اظهارات خامنه ای در مورد طالبان، حاشیه های وزیر امور خارجه دولت رئیسی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86079

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/IS8o81Zkgn8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/595404200

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-310821-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-310821-k

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۸ شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل مقاومت فرزند احمد شاه مسعود در برابر طالبان، وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی به مجلس، بیداد کرونا، نشست بغداد و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/86020

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/s9nbL8dYwwM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/594763400

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-300821-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-300821-k

تفسیر خبر جمعه ۵ شهریور

کلید حل مسئله افغانستان و منطقه در کجاست؟

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۵ شهریور | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/85966

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/oljPjGJ7KZQ

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/27-aug-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/27-aug-1-kadvertise at nourizadeh . com