پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 22 امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر ماشاءالله آجودانی می نشینیم و با ایشان در ارتباط با رویدادهای مهم ایران و منطقه به تبادل نظر می پردازیم. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/72031

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/veLASZYdWVA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/447049328

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120820-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120820-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1jX02GLEUefz-hHe99qYMLJqRuhHi8ZMu/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 21 امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی محکومیت مسعود مصاحب و شهرام شیرخانی به جرم جاسوسی و وعده های گشایش اقتصادی شیخ حسن روحانی و رویدادهای مهم لبنان و منطقه خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/72008

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/XD5HY4FRC58

لینک دانلود:

https://vimeo.com/446885585

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110820-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110820-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1-sA-SasPXIJlWdm70MvOd_LriiG2hStQ/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 20 امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل رویدادهای لبنان و اظهارات پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71968

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Qmqxtoo15Ro

لینک دانلود:

https://vimeo.com/446586032

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100820-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100820-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1si4ifg0rJjvtncKwaVCIgQMwKuKVPB7t/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه 17 امرداد

امشب در تفسير خبر : در سالگرد قتل شاپور بختيار آخرين نخست وزير پيش از انقلاب و رهبر نهضت مقاومت ملي ايران و فريدون فرخزاد هنرمند ارجمند ايران نگاهي خواهيم داشت به ترورهايي كه حكومت فقيه در داخل و خارج ایران انجام داده است. در ادامه پیامدهای انفجار در بیروت مورد بررسی قرار می گیرد. آیا جمهوری اسلامی آینده ای خواهد داشت؟ و پرسش هایی دیگر که در میان خواهیم گذاشت با میهمانان برنامه: آقای علیرضا نوری زاده – لندن و آقای عطا هودشتیان – تورنتو
ساعت پخش: 9.30 امشب به وقت تهران
بازپخش: 6 صبح و 14.30

با امید به فردایی بهتر


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71834

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/VFCGlUteXx8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/445632407

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-070820-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-070820-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 17 امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای مهندس حسن شریعتمداری دبیر کل شورای گذار خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71837

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/i5gYKsgNDQA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/445460242

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070820-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070820-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1icZ4XoTfLrRiQATCQxeB1T2ajNhmdKYK/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 16 امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71774

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/TezilI9XHHQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/445110141

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060820-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060820-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1RoyxfxcdyoObGlJYiRpCF7ZfNgzb5qYS/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 15 امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و در سالروز قتل شاپور بختیار همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محمد حسین صدیق یزدچی می نشینیم و با ایشان در این باره به تبادل نظر می پردازیم. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71726

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/ACVC7qsACZs

لینک دانلود:

https://vimeo.com/444953267

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-revised-050820-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-revised-050820-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/19OGze_lIZxffCOXkM3ZwfRPzuXVbGehx/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 14 امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای محمدرضا شاهید دوست و همکار دیرینه خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با کرونا و رویدادهای فرانسه و بررسی عملکرد روحانی به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71663

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/foxTVlHBUkc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/444628161

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1WQbeUTce0-n06W-sFjo2Ml0pw_OcXWQ3/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 13 امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل داستان دستگیری جمشید شارمهد و کارنامه وی و واکنش ها به آن و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71603

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/6GUdRscWxwE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/444337710

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030820-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030820-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1WSEZQK4ykLx-6I8wU4EPClCW-7v7KxaG/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه 10 امرداد

جمهوری اسلامی و ترس از آینده

میهمانان:
خانم گیتی پورفاضل و آقای علیرضا نوری زاده

جمعه ۱۰ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71464

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/8k3ajrzAfl8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/443449007

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 10 امرداد

در برنامه امشب دکتر کاظم کردوانی نویسنده، جامعه شناس و محقق میهمان ماست. او درباره طرح رژیم برای مصادره کوه دماوند حقایقی تکان دهنده را آشکار میکند. دکتر علیرضا نوری زاده از دروغ سپاه در تصویر برداری ماهواره ای از پایگاه هوائی آمریکا در قطر میگوید و میزبان و میهمان همچنین در بیستمین سالروز خاموشی الف بامداد احمد شاملو به زیارت او میروند. پنجره بگشایید لحظه سفر به خانه پدری فرا میرسد.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71447

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/OuNaOdJXL38

لینک دانلود:

https://vimeo.com/443273177

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-310720-1

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1l4bJcAPJV5vupx1vlg_YkK1KMAVoXq_f/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 9 امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71400

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/wZig4wskoio

لینک دانلود:

https://vimeo.com/442945064

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-300720-1

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1oE3MEvhtfN8UiYtRLmozDMNM7A-VHQhF/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 8 مرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان عزیزبرنامه آقای دکتر ماشاالله آجودانی خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71340

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/rCvEW96ggQA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/442586749

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290720-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290720-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1o7KdqJkDbfedgWgtkRoqB-VaYyGf2t66/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 7 مرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل اصرار روحانیون حکومت جهل و جور به برپایی مراسم محرم در اوج شیوع کرونا، هدف اسرائیل از بمباران مواضع حزب الله و طرح ترامپ، و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71275

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Sgh6zZVgRiE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/442467254

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1ltnLNrjKrPgpBGJR26IvA6h6mIZikxZc/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 6 مرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل کرونا و عزاداری محرم، حملات اسرائیل به حزب الله، سخنان برایان هوک، و دروغ پردازی های روحانی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71241

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/TVdsPr2YeXs

لینک دانلود:

https://vimeo.com/442141664

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-270720-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-270720-1-k

تفسیر خبر جمعه 3 مرداد

ایران و جمهوری اسلامی: کدامیک می ماند؟

میهمانان:
خانم مهناز شیرالی و آقای علیرضا نوری زاده

جمعه ۳ مرداد | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71073

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/JL6UdvMrBmM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/441408686

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-240720-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-240720-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 3 مرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده ابتدا اشاره ای به سالروز درگذشت احمد شاملو خواهیم داشت. سپس همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل سفر محمد جواد ظریف به مسکو و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71061

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/U2__C0er9kQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/441263266

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240720-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240720-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1db-YguzcO2XK-gICgL9GWaktaRP80grv/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 2 مرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم پرداخت و در ارتباط با مهمترین رویدادهای داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/71006

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/ypbnwDctbLk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/440916084

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230720-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230720-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1dvN4VVUFWYAc2R7EfB8LCMFc_LxGyWSp/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 1 مرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به گفتگو با میهمان عزیز برنامه دکتر قاسم شعله سعدی خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/70930

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Agurufpmzc4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/440571843

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220720-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220720-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/12ZvEk8lrGJXFw9xCnuzK4mTL2euwWA5g/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 31 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل سخنان روحانی در رابطه با کرونا و برجام، حمله اسرائیل به نیروهای وابسته به ایران در سوریه و سفر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به ایران و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/70886

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/qMBHmHXuihM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/440441455

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210720-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210720-1-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1IEy5oCC5Pa_rv8LFS0GiHnNJAOIgJoDR/view?usp=sharingadvertise at nourizadeh . com