پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 30 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده ابتدا شما را از خبر درگذشت دکتر منوچهر فرحبخش آگاه خواهیم ساخت. سپس به نقد و بررسی مرگ سردار محمد حجازی معاون سپاه قدس و شهید اعلام نمودن وی توسط سپاه پاسداران، اظهارات احمدی نژاد و حمله به نهادهای اطلاعاتی، سخنان ضد و نقیض روحانی و وزیر بهداشت در ارتباط با واردات واکسن ویروس کرونا و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81183

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/npPtd9xkC9U

لینک دانلود:

https://vimeo.com/538781322

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190421-k

تفسیر خبر جمعه 27 فروردین

چرا داشتن بمب اتمی هم باعث بقای جمهوری اسلامی نخواهد بود؟

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر

جمعه ۲۷ فروردین | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81104

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/eoPkDCmK11I

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-160421-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-160421-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 27 فروردین

در این شماره از برنامه‌ی «پنجره‌ای رو به خانه پدری» برنامه را با شعری از دفتر اشعار دکتر نوری زاده آغاز می‌کنیم و سپس به گفتگو با میهمان عزیز برنامه آقای دکتر کاظم کردوانی خواهیم پرداخت و با ایشان درباره‌ انتشار جدید نشریه‌ «سپهر اندیشه» و چرایی آن و چرایی ضرورت وجود نشریه‌های روشنفکری، مهاجرت ایرانیان به خارج، کتاب و شمارگان آن، اهمیت پرداختن به حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی، موضوع حاشیه‌نشینی و حاشیه‌نشینان در ایران و نقش آنان در جامعه به سخن خواهیم نشست.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81071

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/mKOqhS6WOQ4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/537586739

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160421-2/s-N9Br0MRoLR7

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160421-k/s-rHnIGclR3B4

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1-0N0ersPm-JipGBtz56slaNmiX2OdhYL/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 26 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81022

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/VZkflGuw7DE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/537300294

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150421-2/s-PhAyvKcPxCw

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150421-k/s-gEog075YknT

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1b8y7iw-FcUSV844TirVYBxEHKucxm_Il/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۲۵ فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر ماشاالله آجودانی خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای به تبادل نظر خواهیم پرداخت . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81003

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/MaIalSIsyUc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/536813495

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140421-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1vog_v6xXNB5R8TWnMtKqQcxW2XsFVvM-/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۲۴ فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل مخالفت خامنه ای با کاندید شدن حسن خمینی برای ریاست جمهوری، سفر نخست وزیر کره جنوبی به ایران، اختلاف نظر سردمداران رژیم در مورد واکسن کرونا و حمله اسرائیل به نیروگاه هسته ای نطنز خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80940

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/RRYzzHJz7Ng

لینک دانلود:

https://vimeo.com/536443210

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130421-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1vaJhmZ4Xgi72JRGpiqGlJUJxbcEsoQjN/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 23 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به نقد و بررسی حمله سایبری اسراییل به تاسیسات برق نطنز، اظهارات احمدی نژاد و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80931

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/x2_asJc4BVo

لینک دانلود:

https://vimeo.com/535978556

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120421-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1b7ORbIkdmhPORIC1VFc6PPA7HFhSjgrZ/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه 20 فروردین

آیا آمریکا و چین به ادامه جمهوری اسلامی اعتماد دارند؟

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و عطا هودشتیان

جمعه 20 فروردین | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80850

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/P5CbQqsf4Hs

لینک دانلود:

https://vimeo.com/534967668

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/9-april-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/9-april-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 20 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای مهندس حسن شریعتمداری دبیر کل شورای گذار خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80846

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Q6zC_qgKuiQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/534863986

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090421-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/185zZB_TCoLMXPYVijvE9dDLc41RePnTs/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 19 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80768

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/j2xKMMFh8xg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/534291427

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080421-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1wpcDU13Ibs4_1otOzwtUILBPFdrwcmII/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 18 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با جناب سرهنگ مسعود سررشته خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80746

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/eyI_oBu_tss

لینک دانلود:

https://vimeo.com/534000019

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070421-2/s-I403koGUb5Y

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070421-k/s-Fzj1MUAG7fR

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1QlFZ4MJN_9WHSWmIc4SIRjnTS7h9Wywl/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۷ فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل سند منتشر شده بر علیه شمخانی، قرارداد وطن فروشی با چین، مصاحبه دکتر آخوندی، خیز عزت الله ضرغامی برای ریاست جمهوری، اظهارات دکتر نمکی درباره ورود واکسن و نامه زیبا کلام به عباس عراقچی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80713

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Vom0egRFYH4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/533639999

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060421-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1q9VTuf5_SDpfU-roScWW1q_-o2yHk8Hs/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 16 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان اشاره ای به سفر فرزند احمد شاه مسعود به فرانسه خواهیم داشت. سپس به بررسی و تحلیل مصاحبه میرسلیم در ارتباط با قرارداد با چین و اظهارات عباس عراقچی در باب مذاکرات اتمی و دیگر رویدادهای مهم داخلی خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80674

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/G7wOtowu5yw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/533235785

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050421-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1Q5Q4g_yrorFaKl210vQEs_sa3UKBdqOT/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه 13 فروردین

زیان های حکومت فقیه و چین
میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و حسن منصور

جمعه ۱۳ فروردین | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80593

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/mOQINYOVN2w

لینک دانلود:

https://vimeo.com/532371002

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/2-april-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/2-april-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 13 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای علی احساسی عضو پارلمان کانادا خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80591

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/LvXPu3gZ0eg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/532308306

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020421-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1ri0LMKqzqFeZLBoSQDEwf15y5H5geuYd/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 12 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80558

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/JBeAsAPpVaw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/531592681

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010421-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1WjGk3l3RMPVuZsdH66oQ-dbWE8S4YJsl/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 11 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر ماشاالله آجودانی خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با قرارداد ننگین ۲۵ ساله بین ایران و چین به تبادل نظر خواهیم پرداخت . با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80516

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/ezkHd-YtkAs

لینک دانلود:

https://vimeo.com/531106082

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-310321-2/s-c7SAUP633JX

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-310321-k/s-Y2oowegRQXE

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1Qm6lxB8QCQFnhpneWTJRAdhDiq3PGGgj/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 10 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان اشاره ای به اعتراضات مردم به انعقاد قرارداد با کشور چین خواهیم نمود. سپس به گفتگو با آقای محسن خاتمی خواهیم پرداخت و در رابطه با قرارداد ننگین ۲۵ ساله با ایشان سخن خواهیم گفت و در این میان به دیدن چند ویدیو کلیپ خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80470

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/5weVNj03rPc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/530907152

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-300321-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-300321-abs-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1OKTLR_yxjthR_L0AvbqqVko76terq1Wm/view?usp=sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 9 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و نقد قرارداد ننگین ۲۵ ساله بین کشور چین و جمهوری جهل و جور فساد خواهیم نشست و همچنین نگاهی به مرگ مشکوک آزاده نامداری و پخش سریال گاندو خواهیم داشت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80426

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/VTgtPqUKtPw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/530428223

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290321-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290321-k

گوگل درایو:

https://drive.google.com/file/d/1A5Rkauqn4fgvFzQoLRLYtyVoFh-Xqn9x/view?usp=sharing

تفسیر خبر جمعه ۶ فروردین

ایران: اکنون و آینده

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۶ فروردین | ۲۲:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/80311

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/TLd9P1TiTaA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/529524488

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/26-mar-1-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/26-mar-1-k-1advertise at nourizadeh . com