پنجره‌ای رو به خانه پدری دوشنبه ۲۰ اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره‌ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل ربوده شدن محمد خاتمی در اربیل عراق، نامه تاج زاده به خامنه ای، روحانی و مصوبه شورای نگهبان و نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره‌ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81898

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/vCZ8THnORPE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/547618438

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100521-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100521-k

تفسیر خبر جمعه ۱۷ اردیبهشت

جمهوری اسلامی: حنائی که دیگر رنگی ندارد

میهمانان:
نیمه اول: آقایان علیرضا نوری زاده و عطا هودشتیان

جمعه ۱۷ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81825

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/8HlsVwRv-ug

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/7-may-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/7-may-k

پنجره‌ای رو به خانه پدری جمعه ۱۷ اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81808

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/YCBVjRWz48w

لینک دانلود:

https://vimeo.com/546211836

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070521-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070521-k

پنجره‌ای رو به خانه پدری پنجشنبه 16 اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81765

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/jDKKXoUCZbI

لینک دانلود:

https://vimeo.com/545819211

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060521-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060521-k

پنجره‌ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای فرهاد متقی خبرنگار مستقل خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81727

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/we4J7B0mh5Q

لینک دانلود:

https://vimeo.com/545483403

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050521-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050521-k

پنجره‌ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۴ اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل پس لرزه های مصاحبه ظریف، احیای برجام و شرایط آمریکا، بحران کرونا و سخنان وزیر بهداشت و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81685

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Ng79EF2xct0

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040521-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040521-k

پنجره‌ای رو به خانه پدری دوشنبه ۱۳ اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره‌ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل اظهارات علی خامنه ای، عذرخواهی ظریف، انتخابات ریاست جمهوری، تصمیم ستاد مبارزه با کرونا در خرید واکسن آمریکایی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره‌ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81638

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Wnp-Z4qDeJI

لینک دانلود:

https://vimeo.com/544660736

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030521-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-030521-k

تفسیر خبر جمعه ۱۰ اردیبهشت

مشکل ظریف برای جان کری
و خبرهای دیگر

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و جمشید اسدی

جمعه ۱۰ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81566

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/fZ8DmFJa3WA

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/tafsir-khabar-300421-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/tafsir-khabar-300421-1-k

پنجره‌ای رو به خانه پدری جمعه 10 اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره‌ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای نوید جمشیدی روزنامه نگار خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81565

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/8vP7Sufuwhs

لینک دانلود:

https://vimeo.com/543445592

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-300421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-300421-k

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 9 اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81539

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/sBL4ArIDd7k

لینک دانلود:

https://vimeo.com/543147051

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290421-k

پنجره‌ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۸ اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر ماشاالله آجودانی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81486

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/-IRWpqqte5o

لینک دانلود:

https://vimeo.com/542461831

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-280421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-280421-k

پنجره‌ای رو به خانه پدری سه شنبه ۷ اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره‌ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل سخنان فائزه رفسنجانی و سفر محمد جواد ظریف به عراق خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره‌ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81455

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/mgUSMtAdw3U

لینک دانلود:

https://vimeo.com/542245844

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-270421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-270421-k

پنجره‌ای رو به خانه پدری دوشنبه ۶ اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره‌ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری‌زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل مصاحبه جنجالی و محرمانه ظریف، هدف از سخنان فائزه رفسنجانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه‌ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره‌ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81408

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/sGrSudthmL8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/541737666

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-260421-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-260421-k

تفسیر خبر جمعه ۳ اردیبهشت

چرا جمهوری اسلامی جاسوس پرورست؟

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۳ اردیبهشت | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81342

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/fJoXJ7iJLak

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/23-april-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/23-april-1-k

پنجره‌ای رو به خانه پدری جمعه ۳ اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره‌ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر رضا حسین‌بر کارشناس و تحلیلگر بلوچستان و ایران خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره‌ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81334

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Hz51P4Y74fQ

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230421-k

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 2 اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81280

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/gK3wNZH9BgY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/540179828

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220421-2/s-cDDADhUVpBw

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220421-k/s-Dz1vZ8zDHGh

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 1 اردیبهشت

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای حمید آصفی تحلیلگر سیاسی از تهران خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81270

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/RcAZrTti1Nk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/539441733

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210421-k

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 31 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به بررسی و تحلیل سخنان تاج زاده و احمد توکلی و فریدون عباسی در ارتباط با مدیریت نظام ولایی خواهیم نشست. همچنین شما را از پشت پرده کشته شدن سردار حجازی و انتخاب جانشین او با خبر خواهیم نمود. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81228

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/P7YkpO-GHAY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/539253850

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/54rd

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/45dx

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 30 فروردین

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده ابتدا شما را از خبر درگذشت دکتر منوچهر فرحبخش آگاه خواهیم ساخت. سپس به نقد و بررسی مرگ سردار محمد حجازی معاون سپاه قدس و شهید اعلام نمودن وی توسط سپاه پاسداران، اظهارات احمدی نژاد و حمله به نهادهای اطلاعاتی، سخنان ضد و نقیض روحانی و وزیر بهداشت در ارتباط با واردات واکسن ویروس کرونا و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81183

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/npPtd9xkC9U

لینک دانلود:

https://vimeo.com/538781322

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190421-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190421-k

تفسیر خبر جمعه 27 فروردین

چرا داشتن بمب اتمی هم باعث بقای جمهوری اسلامی نخواهد بود؟

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر

جمعه ۲۷ فروردین | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/81104

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/eoPkDCmK11I

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-160421-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-tafsir-khabar-160421-1-kadvertise at nourizadeh . com