پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۱ امرداد

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی در ایران خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84684

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/sP09QbQ6EQA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/578341814

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230721-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-230721-k

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۳۱ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست، و در ارتباط با تداوم اعتراضات مردم در خوزستان و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84641

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/_lTcpZH41nQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/577888869

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220721-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-220721-k

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۳۰ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر قاسم شعله سعدی حقوقدان و نماینده سابق مجلس خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با اعتراضات مردم در خوزستان و دیگر رویدادهای مهم روز به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84599

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/C8jg_jgbWVg

لینک دانلود:

https://vimeo.com/577474016

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210721-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210721-k

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۲۹ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی پنجمین روز اعتراضات مردم خوزستان، پیام شاهزاده رضا پهلوی، اظهارات احمدی نژاد، توقف مذاکرات وین تا روی کار آمدن دولت جدید و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84550

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/c6PZsN-f480

لینک دانلود:

https://vimeo.com/577300698

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-20-july-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-20-july-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۲۸ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به تحلیل و بررسی اعتراضات مردم خوزستان خواهیم پرداخت. سپس از پیام شهبانو فرح پهلوی شما را مطلع خواهیم نمود و همچنین به دیدن چندین ویدیو کلیپ از اعتراضات مردم شهرهای مختلف خوزستان خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84496

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/InjMYeViodM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/576853682

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190721-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190721-abs-k

تفسیر خبر جمعه ۲۵ تیر

ایران: اعتراضات به بی آبی در خوزستان و مناطق دیگر

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۲۵ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84412

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/-RaKrM8YA4w

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/16-jul-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/16-jul-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 25 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر کاظم کردوانی خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84409

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/DP-6RPBpZWM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/575630394

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160721-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-160721-k

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۲۴ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با مهمترین رویدادها و مسائل روز به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84356

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/coHRFekE17U

لینک دانلود:

https://vimeo.com/575239957

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150721-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-150721-k

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۲۳ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با خانم دکتر شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با مهمترین رویدادها و مسائل روز به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84320

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/06-VncY9Zx8

لینک دانلود:

https://vimeo.com/574748920

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140721-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140721-k

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۲۲ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقایان مهندس هوشنگ کردستانی و محسن خاتمی خواهیم نشست و در ارتباط با درگذشت زنده یاد خسرو سیف دبیر کل حزب ملت ایران با ایشان صحبت خواهیم کرد و در ادامه به مسائل روز خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84274

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/lHnVOQ2fw64

لینک دانلود:

https://vimeo.com/574542055

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130721-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130721-k

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۲۱ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی وقایع افغانستان و هجوم طالبان و مذاکرات ایران با طالبان خواهیم نشست. سپس نگاهی به ایرانیان در صف واکسن کرونا در مرز ارمنستان و انفجار در تهران خواهیم داشت و در ادامه اشاره ای به زنده یاد عباس امیر انتظام و درگذشت جهان سادات همسر انور السادات خواهیم نمود و در انتها شما را از دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای باخبر خواهیم ساخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84239

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/8-z239GD65I

لینک دانلود:

https://vimeo.com/574075054

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-12-july-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-12-july-1-k

تفسیر خبر جمعه ۱۸ تیر

اتحاد حکومت فقیه و طالبان

میهمانان:
آقایان علیرضا نوری زاده و عباس واحدیان شاهرودی

جمعه ۱۸ تیر | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا
بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84154

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/5A4B6mQXStg

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/9-july-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/9-july-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه ۱۸ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و در سالروز قیام دانشجویان به گفتگو با خانم نرگس منصوری کنشگر حقوق بشر و فعال زنان و آقای منصور اسانلو از پایه گذاران جنبش نوین سندیکای ایران خواهیم نشست و در ارتباط با مسائل روز ایران و منطقه با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84153

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/TjROq7mauLM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/573026833

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090721-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-090721-k

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۱۷ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84107

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/JwrY8Ycm84o

لینک دانلود:

https://vimeo.com/572418894

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080721-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-080721-k

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۱۶ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84069

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/ugjmEVIzixo

لینک دانلود:

https://vimeo.com/572152804

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070721-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070721-k

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 15 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی انتصاب محسنی اژه ای به ریاست قوه قضاییه، فتنه طالبان در افغانستان، اظهارات یونسی در ارتباط با نفوذ اسرائیل در ایران و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/84063

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/NOZ4sSHBdnE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/571753928

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060721-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060721-abs-k

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 11 تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر کاظم کردوانی (نویسنده و جامعه شناس) خواهیم نشست و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83923

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/CC6Vhk3h1os

لینک دانلود:

https://vimeo.com/570333135

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020721-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-020721-k

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه ۱۰ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست و در ارتباط با اعتصاب کارگران نفت و گاز و پتروشیمی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83864

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/OYAoFlf3hfc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/569714648

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010721-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-010721-k

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه ۹ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقایان مهندس کوروش زعیم عضو شورای رهبری جبهه ملی و منوچهر یزدی عضو حزب پان ایرانیست ایران خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83834

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/wJ1xc6YFz-o

لینک دانلود:

https://vimeo.com/569415617

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-30-june-1-1

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/khaneh-30-june-1-k

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۸ تیر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان به گفتگو با آقای دکتر خسرو سمنانی کارشناس نفت و کارآفرین خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با نفت ایران و بازار نفت و اعتصاب کارگران به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/83780

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/IPHHwRkBwZc

لینک دانلود:

https://vimeo.com/569003151

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290621-abs-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-290621-abs-kadvertise at nourizadeh . com